Direkt zum Hauptinhalt springen Direkt zum Hauptmenü springen

Deutscher Bundestag - Početna stranica

Artikel

Obilazak Nemačkog Bundestaga sa vodičem

Posetioci u zgradi Rajhstaga na spratu sa kancelarijama poslaničkih grupa

Posetioci u zgradi Rajhstaga na spratu sa kancelarijama poslaničkih grupa

© DBT/Nowak

Kad parlament ne zaseda, možete da učestvujete na raznim obilascima sa vodičem u trajanju od 90 minuta, s tim što je broj učesnika ograničen na 25. Možete se raspitati o terminima za posetu samo za tekući mesec i dva sledeća meseca.  

Obilazak zgrade Rajhstaga sa vodičem 

U okviru obilaska objašnjavaju se zadaci, način rada i saziv parlamenta kao i istorija i arhitektura zgrade Rajhstaga. Nakon toga je – zavisno od aktuelne radne situacije u parlamentu odnosno od vremenskog stanja ili bezbednosne situacije – moguća individualna poseta kupoli.

Obilazak zgrade Rajhstaga sa vodičem

Obilazak zgrade Rajhstaga sa vodičem moguć je u periodu u kojem se ne održavaju sednice parlamenta: svakog dana u 10.30 sati, 13.30 sati, 15.30 sati, 18.30 sati
Obilasci sa vodičem sa težištem na istoriji parlamenta 
svakog dana u 9.00 sati, 10.30 sati, 12.00 sati, 13.30 sati i 15.00 sati
Obilasci sa vodičem za porodice
subotom, nedeljom i eventualno praznicima u 10.00 sati, 12.30 sati i 14.30 sati
Obilasci sa vodičem na temu umetnosti i arhitekture 
subotom, nedeljom i eventualno praznicima u 11.30 sati
Nakon toga je – zavisno od aktuelne radne situacije u parlamentu odnosno od vremenskog stanja ili bezbednosne situacije – moguća individualna poseta kupoli. 

Obilasci sa vodičem u zgradama Paula Lebea (nem. Paul-Löbe-Haus) i Jakoba Kajzera (nem. Jakob-Kaiser-Haus)

•    subotom, nedeljom i eventualno praznicima u 14.00 sati u zgradi Paula Lebea odnosno u  16.00 sati u zgradi Jakoba Kajzera

Nakon toga je – zavisno od aktuelne radne situacije u parlamentu odnosno od vremenskog stanja ili bezbednosne situacije – moguća individualna poseta kupoli.

Obilasci sa vodičem za grupe posetioca iz inostranstva 

Na upit nudimo i obilaske sa vodičem za najmanje 6 i najviše 25 učesnika na sledećim jezicima: nemačkom, danskom, engleskom, francuskom, italijanskom, norveškom, poljskom, ruskom i španskom. 
Pošto je na raspolaganju ograničen broj mesta, molimo Vas da se na vreme prijavite pismenim putem. 

Marginalspalte