Direkt zum Hauptinhalt springen Direkt zum Hauptmenü springen

Bildwortmarke: Deutscher BundestagGerman Bundestag

Artikel

 

De voorzitter van de Duitse Bondsdag

Voorzitter van de Bondsdag dr. Wolfgang Schäuble

Voorzitter van de Bondsdag dr. Wolfgang Schäuble

© Bundesministerium der Finanzen / Ilja C. Hendel

De voorzitter van de Duitse Bondsdag is dr. Wolfgang Schäuble. Hij en zijn plaatsvervangers, de vicevoorzitters, vormen het presidium van de Bondsdag, dat wordt gekozen voor de duur van de zittingsperiode, dus vier jaar. 
De voorzitter van de Bondsdag vertegenwoordigt de Bondsdag intern en extern. Protocollair bekleedt hij na de Bondspresident het op een na hoogste ambt in de staat, nog vóór de Bondskanselier en de voorzitter van de Bondsraad. 
De voorzitter van de Bondsdag leidt de parlementaire vergaderingen. Hij noemt de agendapunten en geeft de sprekers het woord. Bovendien zorgt hij voor de inachtneming van de parlementaire orde. 
Bij de leiding van de plenaire vergaderingen wordt hij bijgestaan door de vicevoorzitters. 
De voorzitter van de Bondsdag is ook de hoogste werkgever van de medewerkers van het parlement; hij bezit politiële bevoegdheden en oefent het huisrecht in de gebouwen uit.

Dr. Wolfgang Schäuble

Dr. Wolfgang Schäuble werd op 24 oktober 2017 gekozen tot voorzitter van de Duitse Bondsdag. Hij is geboren op 18 september 1942 in Freiburg im Breisgau. Na zijn studie rechten en economie aan de universiteiten in Freiburg en Hamburg promoveerde hij in 1971 tot doctor in de rechten. In 1965 werd hij lid van de Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU). In 1972 werd hij voor het eerst in de Bondsdag gekozen, waarvan hij sindsdien ononderbroken als rechtstreeks gekozen afgevaardigde van het kiesdistrict Offenburg deel uitmaakt.
Van 1981 tot 1984 was Wolfgang Schäuble parlementair zaakvoerder van de CDU/CSU-fractie, van 1984 tot 1989 was hij Bondsminister voor speciale taken en hoofd van de kanselarij van de Bondskanselier en van 1989 tot 1991 minister van Binnenlandse Zaken. In deze functie leidde hij voor de Bondsregering de onderhandelingen met de regering van de DDR over het verenigingsverdrag met de Bondsrepubliek.
Van 1991 tot 2000 was Schäuble leider van de CDU/CSU-fractie in de Bondsdag, van 1998 tot 2000 was hij ook voorzitter van de CDU Duitsland. Sinds 2000 is hij lid van het dagelijks bestuur van de CDU Duitsland. Als plaatsvervangend voorzitter van de Unions-fractie was Schäuble van 2002 tot 2005 verantwoordelijk voor het buitenlandse, veiligheids- en Europese beleid. In de Grote Coalitie van 2005 tot 2009 was hij opnieuw minister van Binnenlandse Zaken, daarna tot het einde van de 18e zittingsperiode van de Bondsdag in 2017 minister van Financiën.
Wolfgang Schäuble is protestant, getrouwd en vader van vier kinderen.

Marginalspalte