De voorzitter van de Duitse Bondsdag

De Voorzitter van de Bondsdag

Voorzitter van de Bondsdag Bärbel Bas

Voorzitter van de Bondsdag Bärbel Bas (© DBT/ Tobias Koch)

De Voorzitter van de Duitse Bondsdag is Bärbel Bas. Zij en haar plaatsvervangers, de vicevoorzitters, vormen het presidium van de Bondsdag, dat wordt gekozen voor de duur van de zittingsperiode, dus voor vier jaar.

De voorzitter van de Bondsdag vertegenwoordigt de Bondsdag intern en extern. Protocollair bekleedt zij na de Bondspresident het op een na hoogste ambt in de staat, nog vóór de Bondskanselier en de voorzitter van de Bondsraad.

De voorzitter van de Bondsdag leidt de vergaderingen van het parlement. Zij noemt de agendapunten en geeft de sprekers het woord. Bovendien zorgt zij voor de inachtneming van de parlementaire orde.

Bij de leiding van de plenaire vergaderingen wordt de voorzitter bijgestaan door de vicevoorzitters.

De voorzitter van de Bondsdag is ook de hoogste werkgever van de medewerkers van het parlement; zij bezit politiële bevoegdheden en oefent het huisrecht in de gebouwen uit.

Voorzitter van de Bondsdag Bärbel Bas

Bärbel Bas (SPD) werd op 26 oktober 2021 gekozen tot voorzitter van de Duitse Bondsdag. Zij is de derde vrouwelijke voorzitter van de Bondsdag na Annemarie Renger (SPD, 1972 t/m 1976) en prof. dr. Rita Süssmuth (CDU/CSU, 1988 t/m 1998). Bärbel Bas is sinds 2009 lid van de Bondsdag. Zij won haar kiesdistrict Duisburg I telkens rechtstreeks, de laatste keer bij de Bondsdagverkiezingen van 26 september 2021 met 40,3 procent van de stemmen.

Bärbel Bas is op 3 mei 1968 geboren in Walsum, dat sinds 1975 deel uitmaakt van de gemeente Duisburg. Voor haar verkiezing tot lid van de Bondsdag was ze werkzaam bij een bedrijfsziekenfonds. Voor haar verkiezing tot voorzitter van de Bondsdag was ze plaatsvervangend voorzitter van de SPD-fractie en lid van de werkgroep Gezondheid in de Bondsdag.

Marginalspalte