Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring informeert u over het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door de administratie van de Duitse Bondsdag, alsmede over uw rechten, en stelt u in staat zelf goed geïnformeerd te beslissen over hoe er met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
D - 11011 Berlijn
Tel.: +49 30 227-0
E-mail: mail@bundestag.de

U kunt de officiële functionaris voor gegevensbescherming bereiken op bovenvermeld postadres, met de toevoeging „Behördliche Datenschutzbeauftragte“, via bovenvermeld telefoonnummer of via datenschutz.bdb@bundestag.de.

Rechtsgrond en doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken de door u verstrekte gegevens, inclusief uw communicatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1a, AVG) om contact met u te kunnen opnemen, om de onder de verantwoordelijkheid van de administratie van de Duitse Bondsdag vallende taken te vervullen (artikel 6, lid 1e, AVG en §3 BDSG (Duitse UAVG)),  alsmede om wettelijke verplichtingen na te komen (art. 6 lid 1c, AVG).

Bij elk bezoek aan de website van de Duitse Bondsdag worden de volgende gegevens gedurende 60 dagen in de logbestanden opgeslagen: datum en tijdstip van het bezoek, IP-adres en doeladres (protocolversie, HTTP-methode, referrer, user agent string), naam van het opgevraagde bestand en hoeveelheid verzonden gegevens, melding of het opvragen succesvol is verlopen (HTTP-statuscode). Er is geen sprake van een persoonlijke evaluatie, noch van een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden of profilering.

Statistische evaluatie

Voor de statistische evaluatie van bezoekersgegevens wordt de opensourcesoftware Matomo gebruikt. De op deze manier verzamelde gegevens zullen anoniem worden verwerkt om het gebruik van de website van de Duitse Bondsdag te analyseren en te verbeteren. IP-adressen worden in anonieme vorm in Matomo vastgelegd. De "vingerafdruk" van de server wordt elke 24 uur willekeurig gewijzigd. U kunt voorkomen dat Matomo gegevens verzamelt door de functie "Niet volgen" in uw internetbrowser te activeren. Bij de meeste browsers vindt u deze functie onder „Instellingen – Privacy“. Bij gebruik van de video- of audiospeler wordt het IP-adres ook in anonieme vorm voor statistische doeleinden verwerkt.

Cookies

Bij het openen van een pagina worden alleen zogenaamde tijdelijke cookies gebruikt om de navigatie voor de gebruiker te vergemakkelijken als hij de pagina opnieuw bezoekt nadat hij tussentijds naar een andere pagina is overgeschakeld. Deze "sessiecookies" slaan geen persoonlijke gegevens op en komen te vervallen nadat de sessie is beëindigd.

Contact via het contactformulier

Bij het opnemen van contact met de Duitse Bondsdag via het contactformulier kunt u uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres of telefoonnummer invoeren, indien u een antwoord wenst. Deze gegevens worden samen met uw bericht aan de gekozen geadresseerden doorgezonden. Voor de zekerheid wordt uw IP-adres 14 dagen opgeslagen en daarna gewist.

Commissies van de Duitse Bondsdag
Voor de commissies en organen van de Duitse Bondsdag gelieve u kennis te nemen van de volgende privacyverklaring.

Fotoservice
In het kader van de beschikbaarstelling van de inhoud van de website van de Duitse Bondsdag worden „sessiecookies“ in de fotoservice geplaatst, indien de gebruiker akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden.

Sociale media
Voor de afdeling Sociale Media (IK SoM) geldt de volgende privacyverklaring.

Onderafdeling Europa (PE)
Voor de onderafdeling Europa (PE) geldt de volgende privacyverklaring.

Aanvraag informatiemateriaal

Bij het aanvragen van informatiemateriaal worden de verstrekte gegevens doorgestuurd naar de contractpartner van de Duitse Bondsdag die met de verwerking van de aanvraag is belast en worden daar voor afhandeling van de aanvraag gebruikt. Naam en adres van de betreffende contractpartner kunt u opvragen bij vorzimmer.ik2@bundestag.de.

Functie „Pagina delen“

Met de functie "Pagina delen", waarmee u inhoud van bundestag.de op sociale media kunt verspreiden, worden door het eenvoudig opvragen van een bepaalde tekst geen gegevens doorgegeven aan de sociale netwerken. Direct contact tussen de gebruiker en het betreffende platform komt pas tot stand wanneer de gebruiker op de knop van een sociaal netwerk klikt om de tekst te delen.

Duur van de gegevensopslag

In principe verwijderen wij uw gegevens zodra deze niet langer meer nodig zijn voor bovengenoemde doeleinden, tenzij tijdelijke opslag nog steeds noodzakelijk is. Indien niet anders vermeld, worden uw gegevens uiterlijk vijf jaar na afloop van het jaar waarin het laatste contact tussen u en de administratie van de Duitse Bondsdag bestond, verwijderd.

Rechten van betrokkenen

U kunt op bovenvermeld adres informatie vragen (artikel 15 AVG) over de gegevens die over u zijn opgeslagen. U kunt ook onder bepaalde voorwaarden rectificatie (artikel 16 AVG) of wissing (artikel 17 AVG) van uw gegevens eisen. Voorts kunt u recht hebben op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG) van uw gegevens, alsmede het recht op verkrijging (artikel 20 AVG) van de door u verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

U kunt de door u aan ons gegeven toestemming tot verwerking van uw persoonlijke gegevens voor bepaalde doeleinden te allen tijde met onmiddellijke ingang intrekken. Houdt u er rekening mee dat in dat geval verdere verwerking van een verzoek in bepaalde omstandigheden niet langer mogelijk is.

Verder hebt u om redenen die uit uw specifieke situatie voortvloeien, het recht bezwaar te maken tegen rechtmatige en op wettelijke basis plaatsvindende gegevensverwerking. Het recht van bezwaar bestaat niet indien er bij de verwerking een zwaarwegend algemeen belang bestaat dat groter is dan uw belangen, of een wettelijke bepaling de verwerking verplicht stelt.

U hebt ook de mogelijkheid contact op te nemen met een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming. De voor de Duitse Bondsdag bevoegde autoriteit is:

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
 Graurheindorfer Straße 153
 D - 53117 Bonn

Marginalspalte