Direkt zum Hauptinhalt springen Direkt zum Hauptmenü springen

Bildwortmarke: Deutscher BundestagGerman Bundestag

Artikel

 

Informatie over gegevensbescherming

Deze privacyverklaring informeert u over het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door de administratie van de Duitse Bondsdag, alsmede over uw rechten, en stelt u in staat zelf goed geïnformeerd te beslissen over hoe er met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking

is de Duitse Bondsdag, die u via onderstaande contactgegevens kunt bereiken:

Duitse Bondsdag
Platz der Republik 1
D-11011 Berlijn
tel.: +49 30 227-0
e-mail: mail@bundestag.de

U kunt de officiële functionaris voor gegevensbescherming bereiken op bovenvermeld postadres, met de toevoeging „An den behördlichen Datenschutzbeauftragten“, via bovenvermeld telefoonnummer of via datenschutz.bdb@bundestag.de.

Rechtsgrond en doel van de gegevensverwerking

Wij verwerken de door u verstrekte gegevens, inclusief uw communicatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1 onder a, AVG) om contact met u te kunnen opnemen en om de onder de verantwoordelijkheid van de administratie van de Duitse Bondsdag vallende taken te vervullen (artikel 6, lid 1, onder e, AVG en § 3 BDSG).

Statistische evaluatie

Voor de statistische evaluatie van de bezoekersgegevens gebruiken we de opensourcesoftware Matomo. De op deze manier verzamelde gegevens zullen anoniem worden verwerkt om het gebruik van de website van de Duitse Bondsdag te analyseren en te verbeteren. IP-adressen worden vastgelegd in Matomo, maar alleen in anonieme vorm. Door het gebruik van de website stemt u in met het verwerken van de gegevens die door Matomo zijn verzameld op de hierboven omschreven manier en voor het hierboven uiteengezette doel.

U kunt voorkomen dat Matomo gegevens verzamelt door de functie "Niet volgen" in uw internetbrowser te activeren. Bij de meeste browsers vindt u deze functie onder „Instellingen – Privacy“.

Bij gebruik van de video- of audiospeler wordt het IP-adres ook in anonieme vorm voor statistische doeleinden verwerkt.

Mobiele app "Deutscher Bundestag"

We willen de stabiliteit en betrouwbaarheid van de app garanderen. Daarom worden geanonimiseerde crashrapporten met technische informatie verzameld, naar dienstverlener HockeyApp (een onderneming van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS) verzonden en daar voor evaluatie opgeslagen. De crashrapporten bevatten geen persoonlijke gegevens en geen logbestanden. In de crashrapporten worden b.v. de appversie, datum en tijd van de crash, fabrikant en model van het apparaat en de versie van het besturingssysteem doorgegeven. Het privacybeleid van HockeyApp is te vinden op https://hockeyapp.net/privacy/.

Agenda: Herinneringen

Via onze agenda kunt u zich op een bepaald tijdstip per e-mail aan een afspraak laten herinneren. Daarvoor moet u onder de desbetreffende functie uw e-mailadres opgeven. Dit wordt alleen door ons opgeslagen om u de gewenste e-mail te kunnen sturen.

Cookies

Bij het openen van een pagina worden alleen zogenaamde tijdelijke cookies gebruikt om de navigatie voor de gebruiker te vergemakkelijken als hij de pagina opnieuw bezoekt nadat hij tussentijds naar een andere pagina is overgeschakeld. Deze "sessiecookies" slaan geen persoonlijke gegevens op en komen te vervallen nadat de sessie is beëindigd.

Contact via het contactformulier

Bij het opnemen van contact met de Duitse Bondsdag via het contactformulier kunt u uw persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres of telefoonnummer invoeren, indien u een antwoord wenst. Deze gegevens worden samen met uw bericht aan de gekozen geadresseerden doorgezonden. Voor de zekerheid wordt uw IP-adres 14 dagen opgeslagen en daarna gewist.

Voor aanvragen van burgers en pers gelden deze privacyvoorwaarden.

Commissies van de Duitse Bondsdag

Zie voor commissies en andere organen van de Duitse Bondsdag de afzonderlijke privacyverklaring.

Fotoservice

In het kader van de levering van dit internetaanbod worden bij instemming met de gebruiksvoorwaarden „sessiecookies“ in de fotoservice van de Duitse Bondsdag geplaatst.

E-petities

Voor e-petities gelden speciale regels voor gegevensbescherming.

Archief van het parlement

Voor gebruik van het archief van het parlement gelden afzonderlijke privacyvoorwaarden.

Politieke tentoonstellingen van het parlement

Voor politiek-parlementaire tentoonstellingen van de Duitse Bondsdag gelden de volgende speciale privacyvoorwaarden. Bezoekers tentoonstelling Exposanten

Onderafdeling Europa (PE)

Voor de onderafdeling Europa (PE) geldt de volgende privacyverklaring.

Doorgeven van gegevens

Aanmelding voor nieuwsbrieven

Als u zich aanmeldt voor de toezending van een van onze nieuwsbrieven, wordt de door u verstrekte informatie doorgestuurd naar de contractpartner van de Duitse Bondsdag die met de verzending van de nieuwsbrief is belast. De informatie wordt daar gebruikt om het abonnement op de nieuwsbrief bij te houden en de nieuwsbrief te verzenden. Naam en adres van de betreffende contractpartner kunt u opvragen bij vorzimmer.ik6@bundestag.de.

Aanvraag informatiemateriaal

Bij het aanvragen van informatiemateriaal worden de verstrekte gegevens doorgestuurd naar de contractpartner van de Duitse Bondsdag die met de verwerking van de aanvraag is belast en worden daar voor afhandeling van de aanvraag gebruikt. Naam en adres van de betreffende contractpartner kunt u opvragen bij vorzimmer.ik2@bundestag.de.

Functie „Pagina delen“

Voor de functie „Pagina delen", waarmee u de inhoud van bundestag.de in de sociale media kunt verspreiden, kunt u het door Heise-Verlag ontwikkelde opensourceprogramma „Shariff“ gebruiken. Door alleen de inhoud op te roepen worden er geen gegevens naar de sociale netwerken verzonden. Direct contact tussen de gebruiker en het betreffende platform komt alleen tot stand wanneer de gebruiker op de knop van een sociaal netwerk klikt om de inhoud te delen. En dan wordt ook alleen maar de informatie doorgegeven die nodig is om te delen.

Duur van de gegevensopslag

In principe verwijderen wij uw gegevens zodra deze niet langer meer nodig zijn voor bovengenoemde doeleinden, tenzij tijdelijke opslag nog steeds noodzakelijk is. Indien niet anders vermeld, worden uw gegevens uiterlijk vijf jaar na het einde van het jaar waarin het laatste contact tussen u en de administratie van de Duitse Bondsdag bestond, verwijderd.

Voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang kunnen documenten na afloop van de bewaarperiode bij het parlementaire archief worden afgegeven. Verdere bewaring vindt plaats in overeenstemming met artikel 17, lid 3, onder d), EU-AVG. Verdere details zijn geregeld in de archiveringsvoorschriften voor de Duitse Bondsdag en in de gebruiksvoorschriften voor het parlementaire archief.

Rechten van betrokkenen

U kunt op bovenvermeld adres informatie vragen (artikel 15 AVG) over de gegevens die over u zijn opgeslagen. U kunt ook onder bepaalde voorwaarden correctie (artikel 16 AVG) of verwijdering (artikel 17 AVG) van uw gegevens eisen. Voorts kunt u recht hebben op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG) van uw gegevens, alsmede het recht op verkrijging (artikel 20 AGV) van de door u verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

U kunt de door u aan ons gegeven toestemming tot verwerking van uw persoonlijke gegevens voor bepaalde doeleinden elk moment met onmiddellijke ingang intrekken. Houdt u er rekening mee dat in dit geval verdere verwerking van een verzoek in bepaalde omstandigheden niet langer mogelijk is.

Verder hebt u om redenen die uit uw specifieke situatie voortvloeien, het recht bezwaar te maken tegen rechtmatige en op wettelijke basis plaatsvindende gegevensverwerking. Het recht van bezwaar bestaat niet indien er bij de verwerking een zwaarwegend algemeen belang bestaat dat groter is dan uw belangen, of een wettelijke bepaling de verwerking verplicht stelt.

U hebt ook de mogelijkheid contact op te nemen met een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming. De voor de Duitse Bondsdag bevoegde autoriteit is:

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit
Graurheindorfer Straße 153
D - 53117 Bonn

Marginalspalte