Ochrona danych

Ochrona danych osobowych

Wskazówki odnośnie ochrony danych

Niniejsze wskazówki odnośnie ochrony danych informują Państwa o zbieraniu i przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez administrację Niemieckiego Bundestagu, o Państwa prawach oraz umożliwiają Państwu, po uzyskaniu informacji, podjęcie decyzji o sposobie postępowania z Państwa danymi osobowymi.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
D - 11011 Berlin
Telefon: +49 30 227-0
E-Mail: mail@bundestag.de

Urzędowa pełnomocnik ds. danych osobowych dostępna jest dla Państwa pod podanym powyżej adresem pocztowym z dopiskiem: „Behördliche Datenschutzbeauftragte“, pod wyżej wskazanym numerem telefonu oraz pod adresem: datenschutz.bdb@bundestag.de.

Podstawy prawne i cel przetwarzania danych

Podawane przez Państwa odpowiednio dane, łącznie z danymi do komunikowania się (nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) przetwarzamy na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust 1a RODO), aby móc nawiązać z Państwem kontakt oraz celem wypełniania zadań należących do kompetencji administracji Niemieckiego Bundestagu (art. 6 ust. 1e RODO, § 3 Federalnej ustawy o ochronie danych) oraz celem wypełniania prawnych zobowiązań (art. 6 ust 1c RODO).

Przy każdorazowym korzystaniu z dostępu do zasobów internetowych Niemieckiego Bundestagu w plikach logowania zapisywane są na okres 60 dni następujące dane: data i godzina pobierania danych, adres IP oraz adres docelowy (wersja protokołu, metoda HTTP, referer, UA String), nazwa pobieranej danej oraz ilość przesłanych danych, informacja, czy pobieranie przebiegło pomyślnie (kod odpowiedzi HTTP). Nie ma miejsca ani analiza powiązana z danymi osobowymi, ani analiza danych dla celów marketingowych ani tworzenie profili użytkowników.

Analiza statystyczna

W celu dokonania analizy statystycznej korzystania z dostępu ze strony odwiedzających stosujemy otwarte oprogramowanie Matomo. Zebrane w ten sposób dane wykorzystywane są z zachowaniem anonimowości do analizy korzystania ze strony internetowej Niemieckiego Bundestagu i do jej ulepszania. Dane odnośnie adresów IP zbierane są w Matomo  z zachowaniem anonimowości. „Odcisk palca“ po stronie serwera jest zmieniany losowo co 24 godziny. Możecie Państwo uniemożliwić zbieranie danych przy pomocy Matomo poprzez aktywację internetowej funkcji „Do Not Track“ w Państwa przeglądarce. W większości przeglądarek znajdziecie Państwo tę funkcję w zakładce „Ustawienia – Prywatność“. Przy odtwarzaniu plików video albo audio adres IP jest przetwarzany również z zachowaniem anonimowości dla celów statystycznych.

Pliki cookie

Podczas otwierania pojedynczych stron używa się jedynie tak zwanych tymczasowych plików cookie, aby ułatwić użytkownikowi nawigację przy ponownych odwiedzinach danej strony, po przejściu na inną stronę. Te odnoszące się do danej sesji pliki cookie nie gromadzą danych osobowych i wygasają po zakończeniu sesji.

Nawiązywanie kontaktu za pomocą formularza do kontaktu

Nawiązując kontakt z Niemieckim Bundestagiem poprzez Formularz do kontaktu możecie Państwo podać swoje dane osobowe, takie jak nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu, jeżeli życzycie sobie Państwo otrzymać odpowiedź. Dane te przekazywane są razem z Państwa wiadomością wybranemu odbiorcy. Ze względów bezpieczeństwa adres IP jest przechowywany przez 14 dni, a następnie jest usuwany.

Komisje Niemieckiego Bundestagu

W kwestiach odnoszących się do zakresu kompetencji Komisji i zespołów Niemieckiego Bundestagu prosimy o zapoznanie się z odrębnymi Wskazówkami odnośnie ochrony danych i ich przestrzeganie.

Zbiory fotografii

W ramach udostępniania niniejszego serwisu internetowego Niemieckiego Bundestagu, przy akceptacji warunków użytkowania, w obrębie Zbiorów fotografii wykorzystywane są „pliki cookie sesji“.

Media Społecznościowe
W zakresie działania Sztabu Mediów Społecznościowych (IK SoM) obowiązują następujące Wskazówki odnośnie ochrony danych.

Podwydział do spraw Europy (PE)
W zakresie działania Podwydziału do spraw Europy (PE) obowiązują następujące Wskazówki odnośnie ochrony danych.

Zamawianie materiałów informacyjnych

Przy zamawianiu materiałów informacyjnych przekazuje się dane wpisane do formularza do kontaktu podmiotowi będącemu partnerem umowy z Niemieckim Bundestagiem w zakresie realizacji zamówienia, a tam są one wykorzystywane do realizacji zamówienia. Informacje na temat nazwy i adresu podmiotu będącego partnerem umowy możecie Państwo uzyskać pod adresem:  vorzimmer.ik2@bundestag.de .

Funkcja udostępniania

W przypadku funkcji udostępniania stron, przy pomocy której możecie Państwo rozpowszechniać treści opublikowane na „bundestag.de” w mediach społecznościowych, samo tylko otwarcie poszczególnych treści nie powoduje ich przekazania do mediów społecznościowych. Kontakt bezpośredni pomiędzy użytkownikiem a daną platformą powstaje dopiero wówczas, gdy użytkownik, celem udostępnienia treści, klika aktywnie na przycisk określonego serwisu społecznościowego.

Okres przechowywania zapisanych danych

Zasadniczo kasujemy Państwa dane wówczas, gdy nie są już potrzebne do wyżej wymienionych celów, chyba że okresowe przechowywanie byłoby dalej konieczne. O ile nie zaznaczono inaczej, Państwa dane są kasowane najpóźniej pięć lat po upływie roku, w którym miał miejsce ostatni kontakt pomiędzy Państwem a administracją Niemieckiego Bundestagu.

Prawa osób, których dane dotyczą

Pod powyżej podanym adresem możecie Państwo zażądać podania informacji (art. 15 RODO) o zapisanych danych dotyczących Państwa osoby oraz pod określonymi warunkami — korekty (art. 16 RODO) lub usunięcia (art. 17 RODO) danych dotyczących Państwa. Może Państwu ponadto przysługiwać prawo ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) danych dotyczących Państwa oraz prawo wydania (art. 20 RODO) dostarczonych przez Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Udzieloną nam przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla określonych celów możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Proszę mieć na uwadze, że w tym przypadku dalsze opracowanie Państwa sprawy nie będzie już prawdopodobnie możliwe.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dokonywanego zgodnie z prawem i uregulowaniami ustawowymi, z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Prawo do wyrażania sprzeciwu nie obowiązuje, o ile przetwarzanie danych wynika z bezwzględnego interesu publicznego, posiadającego większą wagę niż Państwa interes, bądź zobowiązanie do przetwarzania danych wynika z określonych przepisów prawa.

Ponadto mają Państwo możliwość zwrócenia się do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. Właściwym organem w odniesieniu do Niemieckiego Bundestagu jest:

Federalny Pełnomocnik Ochrony Danych Osobowych i Swobody Informacji

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Graurheindorfer Straße 153
D - 53117 Bonn

Marginalspalte