Wybory

Wybory

Każdy obywatel posiada dwa głosy podczas wyborów do Bundestagu.

Każdy obywatel posiada dwa głosy podczas wyborów do Bundestagu. (dpa)

Ogólne, bezpośrednie, wolne, równe i tajne głosowanie

Od 1949 roku obywatele Republiki Federalnej Niemiec wybierają posłów do Niemieckiego Bundestagu na okres czterech lat, zgodnie z zasadami ogólnych, bezpośrednich, wolnych, równych wyborów i tajnego głosowania. Wybrani posłowie, jak zapisano w ustawie zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec, „są przedstawicielami całego narodu, nie są związani zaleceniami ani instrukcjami i podlegają wyłącznie własnemu sumieniu“.

Zasadniczo wszyscy Niemcy, którzy w dniu wyborów mają ukończone 18 lat, mają prawo dokonywania wyboru oraz bycia wybieranym do Bundestagu. 

Pierwszy nowo wybrany Niemiecki Bundestag zebrał się w dniu 7 września 1949 roku w Bonn.

Pierwszy głos i drugi głos

Od czasów wyborów do Niemieckiego Bundestagu drugiej kadencji w 1953 roku podczas wyborów do Bundestagu oddaje się dwa głosy. Oddając pierwszy głos wyborca dokonuje bezpośredniego wyboru kandydata ze swojego okręgu wyborczego. W Niemczech istnieją 299 okręgi wyborcze; w każdym z nich mieszka około 250 tys. Niemców.

Oddając swój drugi głos wyborca dokonuje wyboru określonej partii.

Z minimum 598 mandatów do Bundestagu 299 przydziela się poprzez głosowanie na tak zwane listy krajowe. Listy te mogą składać jedynie partie. Określają one kolejność, według której kandydaci otrzymują mandaty do Bundestagu, przysługujące danej partii w określonym kraju związkowym Republiki Federalnej Niemiec.

Kolejność kandydatów na listach jest wcześniej ustalana podczas zjazdów partii. Gdy jeden z posłów ustępuje z parlamentu, wówczas na jego miejsce wchodzi następny, jeszcze nie uwzględniony kandydat z listy krajowej tej samej partii. Gdy na liście krajowej nie ma już więcej kandydatów, wówczas miejsce posła pozostaje nieobsadzone.

Każda partia musi uzyskać w całych Niemczech przynajmniej pięć procent drugich głosów, aby mogła być reprezentowana w Bundestagu. 

Przebieg wyborów do Bundestagu jest uregulowany w federalnej ordynacji wyborczej. Kontrolę ważności wyborów sprawuje Bundestag zgodnie z ustawą o kontroli wyborów.


Marginalspalte