Direkt zum Hauptinhalt springen Direkt zum Hauptmenü springen

Bildwortmarke: Deutscher BundestagDeutscher Bundestag

Artikel

 

Milletvekilleri

Almanya Federal Meclisi Genel Kurul oturumları kamuya açıktır.

Almanya Federal Meclisi Genel Kurul oturumları kamuya açıktır.

© DBT/Julia Nowak

Genel Kurul

Anayasanın 38. maddesi uyarınca halkın tamamının temsilcileri olan milletvekilleri, görev ve talimatlara bağlı olmayıp, sadece vicdanlarını dinlemek zorundadırlar. Genel, doğrudan, serbest, eşit ve gizli seçimlerde dört yıllığına seçilirler. Alman vatandaşlığına sahip olan ve 18 yaşını dolduran herkesin seçilebilme hakkı vardır. Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığı ve sorumlu olmama durumları bulunur. Milletvekili olarak vergiye tabi olan bir tazminat alırlar (milletvekili maaşları).

Milletvekilleri, ait oldukları siyasi partilere göre parti meclis gruplarını oluştururlar, ya da bağımsız milletvekilleri olarak parlamenter çalışmaya katılırlar. Parti meclis grubu oluşturabilmek için halkın meclisteki temsilcilerinin en azından yüzde beşinin birleşmeleri ve de ya aynı partinin ya da siyasi hedefleri aynı doğrultuda olduğu için hiçbir federal eyalette birbirlerinin rakibi olmayan partilerin üyesi olmaları gereklidir. Milletvekillerinin görev ve komisyon üyeliği dağılımı parti meclis gruplarının büyüklüğü ile orantılıdır.

Genel Kurul milletvekillerinin tamamından oluşur. Genel Kurul kamuya açık ve meclis başkanı ya da başkan yardımcısı yönetiminde toplanır. Genel olarak yılda en azından 20 oturum haftası olur (seçimlerin yapıldığı yıllarda sayı daha azdır). Oturum haftalarında federal milletvekillerinin hepsi Berlin’e gelir. Oturum olmayan haftalarda milletvekilleri çoğunlukla diğer çalışma yerlerinde, yani herbiri kendi seçim bölgesinde bulunur.

Komisyonlar ve diğer kurullar

Daimi komisyonlar ve kontrol organları

Milletvekillerinin parti meclis gruplarının sandalye sayısına orantılı sayıda üye oldukları daimi komisyon ve diğer kurullar Federal Meclis’in genel kurul oturumlarında çoğunluk oyu ile seçilir.  Komisyon ve kurulların görevi, yasa tasarılarının içeriğini tartışmak ve genel kurul kararlarını hazırlamaktır. Her biri kesin belirlenmiş bir uzmanlık alanından sorumludur. Prensip olarak zorunlu olan komisyonlar savunma, dışişleri, Avrupa Birliği konuları ve dilekçe komisyonudur.

Savunma komisyonu silahlı kuvvetleri kontrol eder ve gerekli gördüğünde kendisini araştırma komisyonu ilan edebilir. Dışişleri komisyonu federal hükümetin dış politikasını kontrol eder. Avrupa Birliği konuları komisyonu Federal Meclis adına, Avrupa Birliği’nin amaçladığı düzenlemelere ilişkin görüş bildiriminde bulunabilir. Dilekçe komisyonu, vatandaşların parlamentoya yönelttikleri rica ya da şikayetleri ele alır. Bütçe komisyonu en etki sahibi komisyon olarak görülür. Çünkü bütçeden ayrılacak kaynakları onaylama hazırlıklarını yapan komisyondur. Komisyonlar alt komisyonlar da kurabilirler. Federal Meclis’in sürekli varolan kurumları arasında, hükümetin özel icraat alanlarını denetleyen kontrol görevini üstlenen kurullar yer alır.

Araştırma komisyonları ve diğer kurullar

Araştırma komisyonları güncel bir vesile ve federal milletvekillerinin en azından yüzde 25’inin onayı ile kurulur. Görevleri, hükümet, Federal Meclis ve idarede hatalı siyasi ve bürokratik gelişmeleri incelemek ve aydınlatmaktır.

Federal Meclis, kapsamlı ve önemli konulara ilişkin kararların hazırlığı için anket komisyonları kurabilir. Milletvekillerinden ve dışardan katılan bilirkişilerden oluşan anket komisyonları Federal Meclis’e hazırladıkları rapor ve tavsiyeleri sunarlar.

2004 yılı itibariyle Federal Meclis’te, sürdürülebilir kalkınmadan sorumlu bir Parlamenter Danışma Kurulu bulunmaktadır.  Kurulun amacı, günümüz insanları için olduğu kadar gelecek nesiller için de sorumluluk üstlenen ve sürdürülebilirliği hedef alan bir politikayı desteklemektir.

Marginalspalte