| Seçimler

Seçimler

Federal Meclis seçimlerinde her vatandaşın iki oy hakkı vardır.

Federal Meclis seçimlerinde her vatandaşın iki oy hakkı vardır. (dpa)

Genel, doğrudan, serbest, eşit, gizli

Federal Almanya vatandaşları Almanya Federal Meclisi milletvekillerini 1949’dan bu yana genel, doğrudan, serbest, eşit ve gizli seçim esaslarına göre ve dört yıllık bir süre için seçerler. Almanya Federal Cumhuriyeti Anayasası, seçilen milletvekillerinin “halkın tamamının temsilcisi olup, görevlendirme ve talimatlara bağlı olmadan sadece vicdanlarını dinlemek zorunda olduklarını“ yazar.

Prensip olarak seçim gününde  18 yaşını doldurmuş olan Almanların hepsi Federal Meclis seçimlerinde seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

Yeni seçilen ilk Almanya Federal Meclisi 7 Eylül 1949’da Bonn’da bir araya gelmiştir.

Birinci ve ikinci oy

1953 yılında yapılan ikinci Almanya Federal Meclisi seçimlerinden sonra Federal Meclis seçimlerinde iki oy kullanılmaktadır. Birinci oyunu  seçmen kendi seçim bölgesinden bir adayı doğrudan seçmek için kullanır. Almanya’da her birinde 250.000 kadar Alman’ın yaşadığı 299 seçim bölgesi vardır.

Seçmen ikinci oyu ile belli bir parti için karar verir.    

Federal Meclis’in sandalye sayısı en az 598’dir. Bunların 299’u eyalet listesi olarak adlandırılan listeler üzerinden belirlenir.  Listeler sadece partiler tarafından ibraz edilebilir. Partiler bir federal eyalette çıkardıkları Federal Meclis sandalye sayısını, göstermiş oldukları milletvekili adaylarının listedeki sıralamasına göre dağıtırlar. 

Listedeki milletvekili aday sıralaması seçim öncesinde parti kongrelerinde belirlenir. Bir milletvekilinin parlamentodan ayrılması durumunda onun yerine Federal Meclis’e hangi parti adına girmiş ise o partinin eyalet listesinde henüz dikkate alınamamış ve sırada olan bir aday gelir. Eyalet listesinde yedek bir aday kalmadıysa milletvekili sandalyesi boş kalır.

Siyasi partilerin Federal Meclis’te temsil edilebilmeleri için Almanya genelinde verilen  ikinci oyların en azından  yüzde beşini almış olmaları gereklidir. 

Genel seçimler süreci federal seçim tüzüğünce düzenlenmiştir. Seçimlerin geçerli olup olmadığı federal meclis tarafından Seçim Denetim Yasası’na göre incelenir.

Marginalspalte