Direkt zum Hauptinhalt springen Direkt zum Hauptmenü springen

Deutscher Bundestag - Ana sayfa

Artikel

Görevleri

Bütün yasalar resmi gazetede yayınlanır.

Bütün yasalar resmi gazetede yayınlanır.

© DBT/Bohn

Yasama

Federal hükümetin yetki alanına giren tüm yasalar Almanya Federal Meclisi’nde kararlaştırılır. Federal eyaletlerin temsil edildiği Eyaletler Meclisi de yasama sürecine katılır. Federal Meclis Milletvekilleri ve siyasi parti grupları da aynı Eyaletler Meclisi ve federal hükümetin yaptığı gibi Federal Meclis’e yasa tasarıları sunabilirler. Federal Meclis Milletvekillerinin bir yasa tasarısını mecliste oylamaya sunabilmeleri için tasarıya bir siyasi parti meclis grubunun ya da Federal Meclis üyelerinin en azından yüzde beşinin destek vermesi zorunludur. Yasa tasarısının Federal Meclis’te görüşülmesi ve oylamadan geçmesi; belirlenmiş olan belli bir prosedüre göre gerçekleşir.  

Genel Kurul’da Üç Görüşme

Yasa tasarıları genellikle Federal Meclis Genel Kurulu’nda üç kere görüşülür. İlk görüşmenin öncelikli hedefi yasa tasarısını uzmanlık alanlarına göre ele alacak ve bir sonraki görüşmeye hazırlayacak olan bir ya da daha fazla komisyonu belirlemektir. 
Yasa koyucu süreçteki ayrıntılı çalışma; bütün parti meclis gruplarından milletvekillerinin üye olduğu daimi komisyonlarda gerçekleşir. Komisyon üyeleri konuyu inceleyerek oturumlarında tartışırlar ve fikirlerini almak üzere çıkar grubu temsilcilerini ve uzmanları kamuya açık oturumlarına davet edebilirler. Parti meclis grupları komisyon çalışmasının yanısıra kendi görüşlerini ele aldıkları ve ortaya koydukları çalışma ve istişare grupları oluştururlar.
Görüşmeler tamamlandıktan sonra konuyla ilgili yetkilendirilmiş olan komisyon Genel Kurul’a görüşmelerin içerik ve sonucu ile ilgili raporunu sunar. Komisyonun karar tavsiyeleri Genel Kurul’da yapılacak olan ve parlamento üyesi herkesin oylanmak üzere değişiklik talebinde bulunabileceği ikinci görüşmenin temelini oluşturur.
Üçüncü görüşmede konuyla ilgili tekrar bir tartışmaya gidilmesi ancak bu, bir parti meclis grubu ya da milletvekillerinin en azından yüzde beşi tarafından talep edilirse yapılır.Değişiklik talepleri ise artık sadece parti meclis grupları ya da milletvekillerinin yüzde beşi tarafından ve ikinci görüşme sonrası yapılan değişiklikler için kabul edilebilir. Yasa tasarısı son oylamada gereken çoğunluğu sağladıği taktirde yasa olarak Eyaletler Meclisi’ne havale edilir.  

Uzlaşma süreci 

Eyaletler Meclisi yasayı onaylamazsa Uzlaşma Komisyonu’na başvurabilir. Uzlaşma Komisyonu, Federal Meclis’ten 16 ve Eyaletler Meclisi’nden 16 üyenin oluşturduğu bir birimdir. 
Anayasa değişikliği veya eyaletlerin mali bütçeleri ve idari yetki alanlarına ilişkin yasalar sözkonusu olduğunda Eyaletler Meclisi’nin onay vermesi mutlaka zorunludur. Uzlaşma Komisyonu’nda ilk yasa kararından farklı bir anlaşma sağlanırsa hem Federal Meclis, hem Eyaletler Meclisi bu anlaşmaya onay vermek zorundadır. Anlaşma sağlanamazsa Federal Meclis ve federal hükümet kendileri de Uzlaşma Komisyonu’na başvurarak uzlaşı sürecini tekrar başlatabilirler.

Yasanın Yürürlüğe Girmesi

Federal Cumhurbaşkanı yaptığı inceleme sonucunda, karara bağlanan yasanın anayasaya uygun bir şekilde oluştuğunu ve içeriğinin bariz bir şekilde anayasayı ihlal etmediğini tesbit ettikten sonra yasayı imzalar ve resmi gazetede yayınlanmasını sağlar. Bu şekilde yasa duyurulmuş olur. Yasada yürürlüğe gireceği tarih özellikle belirtilmemiş ise resmi gazetede yayınlanış tarihinden sonraki 14. gün kendiliğinden yürürlüğe girer.                      

Hükümetin kontrolü

Halkın temsilcisi olarak doğrudan seçilen Federal Meclis’in yasa koyucu olma görevinin yanı sıra çok önemli bir görevi daha vardır: Federal hükümeti kontrol etmek. Bu kontrol görevlerini yerine getirebilmeleri için milletvekillerinin hükümetin çalışmaları ve yapmak istedikleri hakkında bilgi edinebilmeleri gereklidir. Kendilerine bunun için bir dizi hak ve araç tanınmıştır. Örneğin Küçük ve Büyük Soru Önergeleri ya da Güncel Saat uygulaması.
Federal Meclis görevleri hükümeti kontrol etmek olan kurullar da oluşturur. Öncelikli görevleri yasa koyucu sürece katkıda bulunmak olan Daimi Komisyonlar bunlardan biridir. Neredeyse tek görevleri hükümeti kontrol etmek olan Araştırma Komisyonları gibi özel kurullar da bunlar arasındadır. 

Federal Bütçe

Anayasanın 110. maddesine göre Almanya Federal Meclisi bütçe belirleme hakkına sahiptir. Federal hükümetin tüm giderlerinin açıkça belirtilmesi zorunlu olan bütçe planlamasını Federal Meclis yapar. Maliye bakanlığınca hazırlanan bütçe plan ve bütçe yasa tasarısı federal hükümet tarafından görüşülerek karara bağlandıktan sonra yürürlüğe girmeden önce Federal Meclis ve Eyaletler Meclisi’nden geçmek zorundadır.  Bütçelendirme hakkı Federal Meclis’te olduğu için bütçe tasarısı ancak parlamentoda çoğunluğu sağlarsa yasalaşabilir.  

Marginalspalte