Direkt zum Hauptinhalt springen Direkt zum Hauptmenü springen

Επίσκεψη στο Κοινοβούλιο Η ταράτσα και ο θόλος του κτηρίου του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου

Η επίσκεψη στο κτήριο του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου είναι δωρεάν.

Η επίσκεψη στο κτήριο του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου είναι δωρεάν. (DBT/Unger)

Ο θόλος και η ταράτσα του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου είναι δωρεάν επισκέψιμα.

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Για την επίσκεψη στο Γερμανικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο απαιτείται προηγούμενη κράτηση. Ηλεκτρονικό έντυπο κράτησης (σε αγγλική γλώσσα) υπάρχει  στη  διεύθυνση Online registration

 Τις εξαρτώμενες από την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού εκάστοτε ισχύουσες προϋποθέσεις πρόσβασης στα κτήρια του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου κατά την ημέρα της επίσκεψής σας παρακαλείστε να αναζητήσετε διαδικτυακά στην αρχική σελίδα του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου (www.bundestag.de) στον σύνδεσμο „Τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στο Γερμανικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο“ (σε γερμανική γλώσσα) [Link].“

Για κάθε επίσκεψη, είτε μεμονωμένων ατόμων είτε ομάδων επισκεπτών, προαπαιτείται έγκαιρη δήλωση σχετικού ενδιαφέροντος. Η πληροφόρηση σχετικά με τα διαθέσιμα για επισκέψεις χρονικά διαστήματα γίνεται εύκολα μέσω ενός διαδικτυακού εγγράφου. Δηλώσεις ενδιαφέροντος μπορούν να αποσταλούν και με φαξ (+49 (0)30 227 36436) ή ταχυδρομικά (Deutscher Bundestag, Besucherdienst, Platz der Republik 1, 11011 Berlin).  Τηλεφωνικές δηλώσεις δεν είναι δυνατές. Για τη δήλωση ενδιαφέροντος απαιτούνται το ονοματεπώνυμο και η ημερομηνία γέννησης του επισκέπτη. Σε περίπτωση εσφαλμένης ή ελλιπούς συμπλήρωσης του διαδικτυακού εγγράφου η Υπηρεσία Επισκεπτών του Κοινοβουλίου δεν είναι σε θέση να επεξεργασθεί το αίτημα.
Ο θόλος είναι ανοικτός καθημερινά από τις 8:00 έως τις 24:00. Είσοδος επισκεπτών είναι δυνατή μέχρι τις 21:45.
Πότε παραμένει κλειστός ο θόλος;
Η ταράτσα και ο θόλος παραμένουν κλειστά καθ’ όλη τη διάρκεια της 24ης Δεκεμβρίου και από ώρα 16:00 και μετά στις 31 Δεκεμβρίου. Επιπλέον, ο θόλος μπορεί να παραμείνει κλειστός για εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου ο θόλος είναι κλειστός, η ταράτσα συνεχίζει να είναι επισκέψιμη.

Ακουστικός οδηγός (audio-guide) για τον θόλο του Κοινοβουλίου

Οι επισκέψεις στον θόλο γίνονται πάντοτε χωρίς συνοδό/ξεναγό. Διατίθεται, ωστόσο, ένας ειδικός ακουστικός οδηγός („Reichstagkuppel“) για ενηλίκους και για παιδιά ως δωρεάν υπηρεσία ενημέρωσης. Μέσα σε 20 λεπτά ο ηλεκτρονικός οδηγός του θόλου αναφέρει ό,τι πρέπει να ξέρει κανείς για το κτήριο του Κοινοβουλίου και την περιοχή του, για τη γερμανική Βουλή και το έργο της καθώς και για τα αξιοθέατα του Βερολίνου. Οι εύχρηστες συσκευές διατίθενται στην ταράτσα σε ένδεκα γλώσσες: γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά, πορτογαλικά, πολωνικά, ρωσικά, τουρκικά, ολλανδικά και κινεζικά. Υπάρχει επίσης ακουστικός οδηγός σε «απλά γερμανικά». 
Για παιδιά ηλικίας από έξι έως δεκατριών ετών υπάρχει ένας παιδικός ακουστικός οδηγός. Όταν ο θόλος είναι κλειστός οι ακουστικοί οδηγοί δεν είναι διαθέσιμοι.

Ακουστικοί οδηγοί για τυφλούς επισκέπτες του θόλου

Για τυφλούς ή αμβλύωπες επισκέπτες υπάρχει ένας ειδικός ακουστικός οδηγός, στον οποίον περιγράφονται η όψη και η λειτουργία σημαντικών κτηρίων, ορατών για τους βλέποντες επισκέπτες του θόλου, όπως είναι το κτήριο της Καγκελαρίας και τα προσκτίσματα του Κοινοβουλίου. Γλώσσα του ειδικού αυτού οδηγού είναι η γερμανική, η εκφώνηση του κειμένου διαρκεί 45 λεπτά, ενώ εκείνη του γενικού ακουστικού οδηγού έχει διάρκεια 20 λεπτών. 
Συνοδευτικά, στους τυφλούς επισκέπτες προσφέρεται μια τσάντα με ένδεκα απτικά ανάγλυφα επιλεγμένων κτισμάτων, όπως του Κοινοβουλίου, της Καγκελαρίας και της Πύλης του Βρανδεμβούργου. Για τη γνωριμία με τη διάταξη των κτηρίων στον χώρο έχει δημιουργηθεί συμπληρωματικά ένα συνολικό ανάγλυφο της περιοχής. Τα ανάγλυφα προσφέρουν στους χρήστες τους τη δυνατότητα να σχηματίσουν μια πλαστική εντύπωση της όψης των αρχιτεκτονημάτων.

Οπτικοί οδηγοί (video guide) για κωφούς επισκέπτες

Ο οπτικός οδηγός αποτελεί ένα ακόμη μέσο προς εξασφάλιση της προσβασιμότητας στον θόλο για άτομα με αναπηρία, εν προκειμένω για κωφούς επισκέπτες. Κατά την πορεία πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο υπάρχουν σημεία-βρόχοι, όπου η συσκευή ενεργοποιείται αυτομάτως, αφού προηγηθεί μια σειρά δονήσεων όμοια με εκείνη των έξυπνων τηλεφώνων (smartphones). Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να «παγώσουν» το video και να το γυρίσουν πίσω ή μπροστά. 
Ο οπτικός οδηγός περιέχει συνολικά 24 video, στα οποία ένας κωφός παρουσιαστής δίνει στη νοηματική γλώσσα πληροφορίες σχετικά με τα αξιοθέατα που είναι ορατά από διάφορα σημεία της διαδρομής.

Οδηγίες για απρογραμμάτιστες επισκέψεις και για όσους αποφασίζουν την τελευταία στιγμή

Όποιος αποφασίσει απρογραμμάτιστα να επισκεφθεί τον θόλο, μπορεί να απευθυνθεί προσωπικά στο εξωτερικό γραφείο της Υπηρεσίας Επισκεπτών, το οποίο βρίσκεται στη νότια πλευρά της Scheidemannstrasse δίπλα στο «Περίπτερο Βερολίνου» (Berlin-Pavillon). Εκεί, εφόσον υπάρχουν ελεύθερες θέσεις, χορηγούνται προσωπικές άδειες εισόδου μέχρι και δύο ώρες πριν την επίσκεψη. Στο εξωτερικό γραφείο είναι επίσης δυνατόν να ορισθεί το χρονικό σημείο της επίσκεψης εντός των δύο επομένων ημερών. Στο εξωτερικό γραφείο δεν γίνονται δεκτές δηλώσεις ενδιαφέροντος για μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα προγραμματιζόμενες επισκέψεις. 
Προσοχή: Και για την απροσχεδίαστη δήλωση ενδιαφέροντος στο εξωτερικό γραφείο είναι απαραίτητα το ονοματεπώνυμο και η ημερομηνία γέννησης. Εκτός τούτων, για την προσωπική δήλωση ενδιαφέροντος  στο εξωτερικό γραφείο της Υπηρεσίας Επισκεπτών απαιτείται να προσκομισθεί πρωτότυπο (και όχι σε αντίγραφο) επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία (π.χ. διαβατήριο, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, υπηρεσιακή ταυτότητα, άδεια οδήγησης, φοιτητική ή μαθητική ταυτότητα). Αντίγραφα των προαναφερθέντων εγγράφων δεν γίνονται δεκτά. 
Οι άδειες εισόδου είναι προσωπικές και δεν μπορούν να μεταβιβασθούν σε άλλο πρόσωπο. Η ταυτότητα των προσώπων ελέγχεται τόσο κατά την έκδοση της άδειας εισόδου όσο και κατά τη διέλευση από την κεντρική πύλη επισκεπτών. 
Το εξωτερικό γραφείο της Υπηρεσίας Επισκεπτών λειτουργεί κατά τους χειμερινούς μήνες (1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου) καθημερινά από ώρα 8:00 έως 18:00 και κατά τους θερινούς μήνες (1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου) καθημερινά από ώρα 8:00 έως 20:00.

Το εστιατόριο στον κήπο της στέγης

Το εστιατόριο στον κήπο της στέγης, στην ανατολική πλευρά του θόλου, λειτουργεί καθημερινά από ώρα 9:00 έως 17:00 και από ώρα 19:00 έως 24:00. Κρατήσεις τραπεζιών γίνονται τηλεφωνικώς [+49 (0)30 22629933] ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (berlin@feinkost-kaefer.de)
 

Marginalspalte