Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Napomene o zaštiti osobnih podataka

Ovim napomenama o zaštiti osobnih podataka obavještavamo Vas o prikupljanju i obradi Vaših osobnih podataka od strane Uprave njemačkog Bundestaga te o Vašim pravima. Time Vam dajemo mogućnost da na temelju ovih informacija sami donesete odluku o načinu obrade Vaših osobnih podataka.

Tijelo odgovorno za obradu podataka:

Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Telefon: +49 30 227-0
E-mail: mail@bundestag.de

Službenici za zaštitu osobnih podataka možete se obratiti poštom (uz navod: „Behördliche Datenschutzbeauftragte“ ) na gore navedenu poštansku adresu, telefonom na gore navedeni broj ili e-poštom na adresu: datenschutz.bdb@bundestag.de.

Pravne osnove i svrhe obrade podataka

Podatke koje ste nam priopćili, uključujući Vaše kontaktne podatke (ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu e-pošte), obrađujemo na temelju Vaše privole (čl. 6 st. 1a Opće uredbe o zaštiti podataka - OUZP), kako bismo mogli stupiti u kontakt s Vama u svrhu ispunjavanja zadataka koji su u području nadležnosti Uprave njemačkog Bundestaga (čl. 6 st. 1e OUZP-a, § 3 Saveznog zakona o zaštiti podataka - njem. BDSG) te u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza (čl. 6 st. 1c OUZP-a).

Prilikom svakog pristupa internetskim stranicama njemačkog Bundestaga sljedeći se podaci pohranjuju u datotekama zapisnika u trajanju od 60 dana: datum i vrijeme pristupa, IP-adresa i ciljna adresa (verzija protokola, HTTP-metoda, referer, UserAgent String), naziv datoteke kojoj se pristupilo i prenesena količina podataka, obavijest o uspješnom pristupu (HTTP Status Code). Ne vrši se analiza osobnih podataka niti se vrši analiza podataka u svrhu marketinga ili izrade korisničkih profila.

Statistička analiza

Za statističku analizu pristupa posjetitelja koristimo softver otvorenog koda „Matomo“. Podaci prikupljeni na taj način u anonimiziranom se obliku koriste u svrhu analize i poboljšanja uporabe internetskih stranica njemačkog Bundestaga. U Matomu se evidentiraju IP-adrese u anonimiziranom obliku. "Otisak prsta" poslužitelja nasumično se mijenja svaka 24 sata. Možete spriječiti da Matomo prikuplja Vaše podatke tako što ćete u svom internetskom pregledniku aktivirati funkciju „Do Not Track“. Kod većine preglednika ovu funkciju možete naći u postavkama pod stavkom "Zaštita podataka".  Vaša se IP-adresa također obrađuje u statističke svrhe prilikom korištenja video i audio playera.

Kolačići (cookies)

Prilikom posjeta pojedinačnim internetskim stranicama koriste se samo tzv. privremeni kolačići kako bi se korisniku olakšala navigacija prilikom ponovnog posjeta stranici nakon što je prešao na neku drugu stranicu. Ovi kolačići sesije (engl. session cookies) ne pohranjuju osobne podatke i brišu se nakon zatvaranja internetske stranice.  

Kontaktiranje putem obrasca za kontakt

Prilikom kontaktiranja njemačkog Bundestaga putem obrasca za kontakt možete navesti svoje osobne podatke kao što su ime i prezime, adresa e-pošte ili broj telefona, ako želite odgovor.  Ovi se podaci šalju zajedno s Vašom porukom željenom primatelju. IP-adresa se iz sigurnosnih razloga pohranjuje 14 dana i nakon toga se briše.

Odbori Njemačkog Bundestaga

Molimo uvažite posebne Napomene o zaštiti osobnih podataka kada je riječ o Odborima i radnim tijelima njemačkog Bundestaga.

Slikovna baza podataka
Prilikom prihvaćanja Napomena o zaštiti osobnih podataka u okviru internetske ponude na stranicama Slikovne baze podataka njemačkog Bundestaga koriste se tzv. kolačići sesije (engl. session cookies).

Društvene mreže
Za Administrativnu jedinicu za društvene mreže (njem. Stabstelle Soziale Medien - IK SoM) vrijede sljedeće Napomene o zaštiti osobnih podataka.

Pododjel za Europu (PE)

Za Pododjel za Europu (PE) vrijede sljedeće Napomene o zaštiti osobnih podataka.

Naručivanje informativnog materijala

Informacije koje se priopćuju prilikom naručivanja informativnog materijala prosljeđuju se ugovornoj strani njemačkog Bundestaga koja ih koristi u svrhu obrade narudžbe. Upite vezane za ime i adresu određene ugovorne strane možete poslati na sljedeću adresu e-pošte: vorzimmer.ik2@bundestag.de.

Funkcija „Podijeli“

U okviru funkcije "Podijeli stranicu", kojom možete podijeliti sadržaj stranice bundestag.de na društvenim mrežama, samim pregledom određenih sadržaja ne prenose se podaci društvenim mrežama. Izravan kontakt između korisnika i određene mreže bit će uspostavljen tek kad korisnik aktivno klikne na ikonu neke društvene mreže u svrhu dijeljenja sadržaja.

Trajanje pohranjivanja podataka

U načelu brišemo Vaše podatke kada više nisu potrebni u gore navedene svrhe, osim ako je privremeno pohranjivanje i dalje potrebno. Ako nije drukčije navedeno, Vaši podaci se brišu najkasnije pet godina nakon isteka godine u kojoj je ostvaren zadnji kontakt između Vas i Uprave Njemačkog Bundestaga.

Prava korisnika

Na gore navedenoj adresi možete dobiti informacije (čl. 15 OUZP-a) o pohranjenim podacima koji se odnose na Vas. Pod određenim uvjetima možete također zahtijevati ispravak (čl. 16 OUZP-a) ili brisanje (čl. 17 OUZP-a) svojih osobnih podataka. Osim toga, možete ostvariti i pravo na ograničenje obrade Vaših osobnih podataka (čl. 18 OUZP-a) kao i pravo na zaprimanje (čl. 20 OUZP-a) osobnih podataka koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu. Privolu za obradu Vaših osobnih podataka koju ste nam dali u određene svrhe možete opozvati u bilo kojem trenutku s izravnim učinkom na buduće razdoblje. Molimo obratite pozornost na činjenicu da u tom slučaju obrada Vaše molbe možda više neće biti moguća.

Osim toga, na temelju svoje posebne situacije imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koja se vrši na pravnoj osnovi i na zakonit način. To se pravo na prigovor ne može iskoristiti ako postoji nužan javni interes koji nadilazi Vaše interese ili ako neki pravni propis nalaže obradu Vaših osobnih podataka.  

Imate nadalje mogućnost obratiti se nadzornom upravnom tijelu za zaštitu osobnih podataka. Upravno tijelo nadležno za njemački Bundestag je:

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

[hrv. Savezni povjerenik za zaštitu podataka i informacijske slobode]

Graurheindorfer Straße 153
53117 Bonn

Marginalspalte