Посещения

Информация за посетители

Посетителите на Германския Бундестаг трябва предварително да се регистрират.

Посетителите на Германския Бундестаг трябва предварително да се регистрират. (© DBT/Simone M. Neumann)

Регистрация

За всички форми на посещение, които предлага Службата за посетители е необходима регистрация. Това се отнася и за посещения на терасата на покрива и купола.

След като сте избрали една или повече от формите на посещение можете удобно с помощта на онлайн заявка за регистрация на сайта www.bundestag.de/besuche да изпратите своето запитване до Службата за посетители.

Разбира се имате и възможност да се регистрирате по пощата или чрез факс. За целта молим да изпратите своята заявка на следния адрес:

Deutscher Bundestag (Besucherdienst), Platz der Republik 1, 11011 Berlin

факс: +49 (0)30 227 30027

Ето как се извърша регистрацията: Заявете желаните от Вас дата и час на желаното посещение както и броят на посетителите, а също и формата на посещение, в което бихте желали да участвате. Молим Ви да посочите от една до три времеви алтернативи. Моля не забравяйте да оставите своя адрес и своя телефонен номер.

Молим Ви да вземете следното предвид: Поради големия интерес и ограничените места не всички заявки могат да бъдат удовлетворени.

Указания за хора с увреждания

Германският Бундестаг е по принцип достъпен за хора с увреждания. Сградата на Райхстага е достъпна чрез рампи за ползващите инвалидни колички и допълнително през т.н. „Вход за хора с увреждания“ Запад С. Също така и експозицията в Германската катедрала за историята на парламентаризма е достъпна за хора с увреждания. При необходимост се предоставят инвалидни колички. За хора със слухови увреждания слушането на дебатите в пленарна зала и информационните презентации от галерията за посетителите се улеснява с помощта на индукционен контур. На глухи посетители в групи с най-малко десет участници могат да се предоставят преводачи на жестомимичен език, при условие че тази потребност е заявена своевременно в писмена форма. При ползването на асансьорите на слепи посетители и на такива с увредено зрение се оказва съдействие чрез надписи с брайлов шрифт и чрез аудио съобщения. Модел на Райхстага за опипване и вдлъбнат релеф на пленарната зала и на купола, като и релефен модел на парламентарния и правителствения район правят централните обекти на нашата демокрация достъпни за възприемане и от слепи гости, и от такива със зрителни увреждания. При нужда се предлагат специални обиколки за слепи и хора със зрителни увреждания в групи от най-малко десет души.

Общи указания

Минималната възраст за участниците в групови форми на посещение е 15 години (9 клас). Това не се отнася за посещения на терасата на покрива и купола, за презентации пред училищни класове, за семейни обиколки с екскурзовод и за дни на децата. От съображения за сигурност в сградата на Райхстага не може да се внася по-обемист багаж. Не е възможно оставянето на багаж за съхранение. На входа се извършва рентгенова проверка на чанти, палта и други предмети, както и контрол с метални детектори. Запазваме си правото за краткосрочни промени. Те се обявяват например чрез закачане на съответни съобщения.

Marginalspalte