Избори

Избори

Всеки гражданин има два гласа на изборите за Бундестаг.

Всеки гражданин има два гласа на изборите за Бундестаг. (dpa)

Общи, преки, свободни, равноправни, тайни

От 1949 г. гражданите на Федералната република избират депутатите в Германския Бундестаг на принципа на общи, преки, свободни, равноправни и тайни избори за срок от четири години. Както е записано в Конституцията на Федерална република Германия избраните депутати са „представители на целия народ, не са обвързани с поръчения и указания и се подчиняват само на собствената съвест“.

По принцип всички германци, които към изборния ден са навършили 18 години имат право да гласуват на изборите за Бундестаг и да бъдат избирани.

Първият новоизбран Германски Бундестаг се конституира на 7 септември 1949 г. в Бон.

Първият глас и вторият глас

От изборите за втория Германски Бундестаг през 1953 година избирателите отдават на изборите за Бундестаг по два гласа. С първия глас се избира пряко даден кандидат от избирателния район на избирателя. В Германия има 299 избирателни района, в които живеят съответно по около 250.000 германски граждани.

С втория глас избирателят дава подкрепата си за конкретна партия.

От общия минимален брой на 598 депутатски мандата в Бундестага 299 се определят по така наречени партийни листи на федералните провинции. Листите могат да се внасят само от партии. Те определят в каква поредност кандидатите заемат местата в Бундестага, които се полагат на тяхната партия в дадена федерална провинция.

Подреждането на кандидатите в листите се определя предварително на партийни конгреси. Ако депутат се оттегли от парламента, неговото място се заема от първия по ред, останал извън парламента, кандидат в партийната листа на федералната провинция, от която е бил избран оттеглящият се депутат. Ако в партийната листа на федералната провинция няма друг наличен депутат, депутатското място остава незаето.

Всяка партия трябва да получи на федерално ниво минимум пет процента от вторите гласове, за да бъде представена в Бундестага. 

Провеждането на избори за Бундестаг се урежда от Федералния изборен правилник. Валидността на изборите се проверява от Бундестага съгласно Закона за проверка на изборите.

Marginalspalte