Председателка на Германския Бундестаг

Председателката на Германския Бундестаг

Председателката на Бундестага Бербел Бас

Председателката на Бундестага Бербел Бас (DBT/ Tobias Koch)

Председателка на Германския Бундестаг е Бербел Бас. Тя и нейните заместнички и заместници, вицепредседателите съставят президиума на Бундестага който се избира за срока на парламентарния мандат от четири години.

Председателката на Бундестага представлява Бундестага навън и в страната. По протокол тя заема втората в държавната йерархия длъжност след Федералния президент и преди Федералния канцлер и Председателя на Бундесрата.

Председателката на Бундестага ръководи пленарните заседания. Тя оповестява точките от дневния ред и дава думата на говорещите от трибуната. Освен това тя се грижи за спазване на парламентарния ред.

При ръководството на пленарните заседания на нея ѝ оказват съдействие вицепредседателите.

Председателката на Бундестага е също така най-високият ръководител по служба на служителките и служителките на парламента и упражнява полицейската власт и домашното правото в сградите на парламента.

Председателката на Бундестага Бербел Бас

Бербел Бас (СДПГ) е избрана на 26 октомври 2021 г. за председателка на Германския Бундестаг. Тя е третата председателка на Бундестага след Анемари Ренгер (СДПГ, 1972 до 1976) и проф. д-р Рита Зюсмут (ХДС/ХСС, 1988 до 1998). Бербел Бас е член на Бундестага от 2009 г. Тя е директно избирана за мажоритарен депутат от избирателния район Дуисбург I, за последно при изборите за Бундестаг на 26 септември 2021 г. с 40,3  процента от гласовете.

Бербел Бас е родена на 3 май 1968 г. във Валзум, който спада от 1975 г. към град Дуисбург. Преди да бъде избрана в Бундестага тя работи във фирмена здравна каса. Преди избора ѝ за председателка тя е била заместник-председател на парламентарната група на СДПГ и член на работната група по здравните въпроси.

Marginalspalte