Указания за защитата на данните

Защита на данните

Тези указания за защита на данните Ви дават информация за събирането и обработката на Вашите лични данни от страна на Администрацията на Германския Бундестаг, те ви информират също така за Вашите права и Ви дават възможност да вземате информирано решение за използването на Вашите лични данни.

Отговорна институция за обработката на данните

Германски Бундестаг
Платц дер Републик 1
D - 11011 Берлин
Телефон: +49 30 227-0
Имейл: mail@bundestag.de

Можете да се свържете със служебния пълномощник за защита на данните на горния пощенски адрес с допълнението „За служебния пълномощник за защита на данните“, на горепосочения телефонен номер или на адрес datenschutz.bdb@bundestag.de.

Правно основание и цел на обработката на данни

Съобщените от Вас данни включително Вашите данни за комуникация (име, адрес, телефонен номер, електронна поща) ще бъдат обработвани от нас въз основа на Вашето изразено съгласие (чл. 6 ал. 1a Общ регламент за защита на личните данни), за да можем да влизаме  в контакт с Вас, за да могат да бъдат изпълнявани задачите, които са от компетентността на Администрацията на Германския Бундестаг (чл. 6 ал. 1e Общ регламент за защита на личните данни, § 3 Федерален закон за защита на данните), както и за изпълнение на юридически задължения (чл. 6 ал. 1c Общ регламент за защита на личните данни).

При всяко посещение на уебсайта на германския Бундестаг в лог-файловете се съхраняват следните данни за 60 дни: дата и час на достъпа, IP адрес и целеви адрес (версия на протокола, HTTP метод, рифърър, стринг на потребителски агент), име на файла, до който е осъществен достъп, и обем на прехвърлените данни, съобщение дали достъпът е бил успешен (HTTP код на статуса). Не се извършва нито лична оценка, нито оценка на данните за маркетингови цели или профилиране.

Статистическа оценка

За целите на статистическата оценка на броя на хитовете на посетители ние използваме софтуера с отворен код Matomo. Събраните по този начин данни се използват по-нататък в анонимизирана форма за да се анализира и подобрява ползването на уеб страницата на Германския Бундестаг. В Matomo се регистрират IP-адреси в анонимизирана форма. „Пръстовият отпечатък“ на сървъра се променя по случаен принцип на всеки 24 часа. Може да предотвратите събирането и обработката на данни чрез Matomo, като активирате в своя интернет браузър функцията „Do Not Track“. При повечето браузъри може да откриете тази функция под „Настройки – Защита на данни“. При използването на видео и аудио плейъра Вашия IP-адрес се обработва също така в анонимизирана форма за статистически цели.

Бисквитки

При извикването на отделна страница се използват само така наречени временни бисквитки, за да се облекчи навигацията на потребителя при повторно посещение на страницата, след като е бил преминал на друга страница. Тези така наречени „сесийни бисквитки“ не запаметяват никакви лични данни и изтичат след края на сесията.

Влизане във връзка чрез формуляра за контакт

При влизане във връзка с Германския Бундестаг чрез формуляра за контакт Вие може да въведете своето име, електронна поща или телефонен номер, ако желаете да получите отговор. Тези данни ще бъдат изпратени заедно с Вашето съобщение на избрания от Вас адресат. От съображения за сигурност IP-адресът се съхранява в течение на 14 дни, а след това се заличава.

Комисии на Германския Бундестаг
За комисиите и органите на Германския Бундестаг молим да се съобразявате със следните специфични Указания за защита на данните.

Служба илюстрации
В рамките на предоставянето на тази интернет услуга се поставят „сесийни бисквитки“ в Служба илюстрации , когато изразите съгласие с Условията за ползване на услугата.

Социални медии
За щабния сектор за социални медии (IK SoM) важи следните Указания за защита на данните.

Поддирекция Европа (PE)
За поддирекция Европа (PE) важат следните Указания за защита на данните.

Поръчване на информационни материали

При поръчване на информационни материали зададените данни ще бъдат препратени на договорния партньор на Германския Бундестаг,  на когото е възложено изпращането на поръчката и те ще се използват там за изпълнение на поръчката. Името и адреса на съответния договорен партньор може да научите от vorzimmer.ik2@bundestag.de.

Функция „сподели“

За функцията „сподели страницата“, с която можете да разпространявате контент от bundestag.de в социалните медии не се предават при самото извикване индивидуални данни към социалните мрежи. Директният контакт между потребителя и съответната платформа се осъществява едва тогава, когато потребителят активно натисне за споделяне бутона на дадена социална мрежа..

Продължителност на съхраняването на данните

По принцип ние изтриваме Вашите данни веднага след като те вече не са необходими за горепосочените цели, освен ако временното им съхраняване продължава да е необходимо. Ако няма друга забележка Вашите данни се заличават най-късно пет години след изтичането на годината, в която се е състоял последният контакт между Вас и администрацията на Германския Бундестаг.

Права на засегнати лица

Можете да изискате от горепосочения  адрес информация (чл. 15 Общ регламент относно защитата на данните)  за съхраняваните за Вашата личност данни, а също така при наличието на определени предпоставки корекцията  (чл. 16 Общ регламент относно защитата на данните) или изтриването (чл. 17 Общ регламент относно защитата на данните) на Вашите данни. Освен това е възможно да разполагате с правото да ограничите обработката (чл. 18 Общ регламент относно защитата на данните) на Вашите данни, а също така и правото да Ви бъдат предадени (чл. 20 Общ регламент относно защитата на данните) Вашите предоставени данни в структуриран, широко достъпен и машинно читаем формат.

Вашето съгласие за обработване на лични данни за определени цели, което Вие сте ни дали, може да бъде отменено от Вас по всяко време и с действие в бъдещето. Моля да имате предвид, че в такъв случай по-нататъшното обработване на Вашия въпрос евентуално няма да е възможно.

Също така имате право да възразите по причини, които произтичат от Вашата специфична ситуация, на правомерната и основаваща се на законова основа обработка на данни. Правото на възражение не съществува, ако обработката на данните отговаря на наложителен обществен интерес, който надделява над Вашите лични интереси или ако обработката на информацията е задължителна вследствие на дадена правна норма.

Освен това имате възможност да се обърнете към надзорен орган за защита на данните. Службата, компетентна за Германския Бундестаг е:

Федерален пълномощник по въпросите на защитата на данните и свободата на информацията
Граурайндорфер Щрасе 153
D - 53117 Бонн

Marginalspalte