Данни за издателя

Данни за издателя

Германски Бундестаг

Конституционен орган на Федерална република Германия

Платц дер Републик 1
D - 11011 Берлин

Телефон: +49 (0)30 227-0
Факс: +49 (0)30 227-36979

Имейл:   mail@bundestag.de
De-мейл: de-mail@bundestag.de-mail.de

Юридически отговорно лице
Бербел Бас, председателка на Германския Бундестаг

№ за ДДС.
DE 122119035

Онлайн служби на Германския Бундестаг

Отговаря
Д-р Маика Яхман

Контакт
Германски Бундестаг
Информация и комуникация
Отдел  Онлайн служби, Парламентарен телевизионен канал (IK 6)
Платц дер Републик 1
D - 11011 Берлин

Телефон: +49 (0)30 227-0
Имейл: vorzimmer.ik6@bundestag.de

Петиции онлайн

Отговорно лице
Д-р Еберхард Янс

Редакция
Жанин Леман

Контакт
Германски Бундестаг
Секретариат на комисията по петициите
Платц дер Републик 1
D - 11011 Берлин
Телефон: +49 (0)30 227-35257
Факс: +49 (0)30 227-36053
Имейл: post.pet@bundestag.de

Софтуер и IT услуги: www.condat.de

Хостинг, дизайн, стрийминг

Концепция, скрийндизайн, реализация: Babiel GmbH, Еркратер щрасе 224a, 40233 Дюселдорф. Уебсайтът на Германския Бундестаг се хоства в сървър парка на фирмата Babiel GmbH.

Парламентарен телевизионен канал: Die Fernsehwerft GmbH, Щралауер Аллее 8, 10245 Берлин, www.diefernsehwerft.de
Стрийминг (WebTV): TV1 GmbH, Бета щрасе 9a, 85774 Унтерфьоринг, www.tv1.eu

Социални медии

Германският Бундестаг е активен в социалните мрежи Twitter и YouTube (концепция за ползване на социалните медиинетикет).

Контакт
Германски Бундестаг
Щабен център Социални медии (IK 7)
Поддирекция Информация и комуникация
Платц дер Републик 1
D - 11011 Берлин
Телефон: +49 (0)30 227-37150
Имейл: socialmedia@bundestag.de

Федерален орел

Разрешение за използване на федералния орел не се дава по принцип.
Авторско право: проф. Лудвиг Гийс
Изработка: 2008, Бюро Юбеле, Щутгарт

Произведение на изкуството „На населението“

Част от проекта е собствен уебсайт.

Условия за ползване

Цялото съдържание, публикувано на уебсайта на Германския Бундестаг, е защитено с авторски права. Те подлежат на различни условия на използване. Доколкото за използването на съдържание, публикувано на уебсайта на Германския Бундестаг, са предвидени специални условия за ползване (по-специално за медиатеката и за служба илюстрации), те винаги имат предимство.

Указания

Германският Бундестаг не носи отговорност за съдържанието на външни уебсайтове, към които се дават линкове на www.bundestag.de.

© Deutscher Bundestag 2024

Marginalspalte