Předsedkyně Německého spolkového sněmu

Předsedkyně Německého spolkového sněmu

Předsedkyně Spolkového sněmu Bärbel Basová

Předsedkyně Spolkového sněmu Bärbel Basová (© DBT/ Tobias Koch)

Předsedkyní Německého spolkového sněmu je Bärbel Basová. Ona a její zástupkyně a zástupci, místopředsedové, tvoří předsednictvo Spolkového sněmu, které je voleno na dobu čtyřletého volebního období.

Předsedkyně Spolkového sněmu zastupuje Spolkový sněm uvnitř i navenek. Z protokolární stránky zastává po spolkovém prezidentovi druhý nejvyšší úřad ve státě před spolkovým kancléřem a předsedou Spolkové rady.

Předsedkyně Spolkového sněmu řídí parlamentní zasedání. Vyhlašuje body programu a uděluje řečníkům slovo. Dbá také na dodržování parlamentního řádu.

Při řízení plenárních zasedání jsou jí nápomocni místopředsedové.

Předsedkyně Spolkového sněmu je také nejvyšší nadřízená zaměstnankyň a zaměstnanců parlamentu a vykonává policejní moc a domovní právo v budovách.

Předsedkyně Spolkového sněmu Bärbel Basová

Bärbel Basová (SPD) byla 26. října 2021 zvolena předsedkyní Německého spolkového sněmu. Je třetí předsedkyní Spolkového sněmu po Annemarie Rengerové (SPD, 1972 až 1976) a Prof. Dr. Ritě Süssmuthové (CDU/CSU, 1988 až 1998). Bärbel Basová je členkou Spolkového sněmu od roku 2009. Ve svém volebním obvodě Duisburg I vyhrála pokaždé v přímé volbě, naposledy ve volbách do Spolkového sněmu 26. září 2021, kdy získala 40,3 procenta hlasů.

Bärbel Basová se narodila 3. května 1968 ve Walsumu, který je od roku 1975 částí města Duisburg. Před svým zvolením do Spolkového sněmu pracovala v podnikové zdravotní pojišťovně. Než byla zvolena předsedkyní, zastávala ve Spolkovém sněmu funkci místopředsedkyně frakce SPD a byla členkou pracovní skupiny pro zdravotnictví.

Marginalspalte