Forbundsdagspræsidenten

Forbundsdagspræsidenten

Forbundsdagspræsident Bärbel Bas

Forbundsdagspræsident Bärbel Bas (© DBT/ Tobias Koch)

Præsidenten for den Tyske Forbundsdag er Bärbel Bas. Hun og hendes stedfortrædere, vicepræsidenterne, danner Forbundsdagens Præsidium, der vælges for valgperiodens varighed på fire år.

Forbundsdagspræsidenten repræsenterer Forbundsdagen internt og eksternt. Protokollarisk beklæder hun efter forbundspræsidenten statens næsthøjeste post over forbundskansleren og forbundsrådspræsidenten.

Forbundsdagspræsidenten leder plenarmøderne. Hun råber dagsordenspunkterne op og giver talerne ordet. Desuden sørger hun for, at den parlamentariske orden overholdes.

Under ledelsen af plenarmøderne får hun støtte af vicepræsidenterne.

Forbundsdagspræsidenten er også arbejdsgiver for parlamentsmedarbejderne og udøver politimyndigheden og ejendomsretten i bygningerne.

Forbundsdagspræsident Bärbel Bas

Bärbel Bas (SPD) blev valgt til præsident for Den Tyske Forbundsdag den 26. oktober 2021. Hun er den tredje kvindelige forbundsdagspræsident efter Annemarie Renger (SPD, 1972 til 1976) og Prof. Dr. Rita Süssmuth (CDU/CSU, 1988 til 1998). Bärbel Bas har været medlem af Forbundsdagen siden 2009. Hendes valgkreds Duisburg I har hun hver gang vundet direkte, sidst til forbundsdagsvalget den 26. september 2021 med 40,3 procent af stemmerne.

Bärbel Bas blev født den 3. maj 1968 i Walsum, der har hørt ind under byen Duisburg siden 1975. Før sit valg til Forbundsdagen var hun beskæftiget ved en firmasygekasse. I Forbundsdagen var hun før sit valg til præsident næstformand for SPD-fraktionen og medlem af Arbejdsgruppen Sundhed.

Marginalspalte