Kolofon

Kolofon

Den Tyske Forbundsdag
Forfatningsorgan for Forbundsrepublikken Tyskland

Platz der Republik 1
D-11011 Berlin, Tyskland

Telefon: +49 (0)30 227-0
Fax: +49 (0)30 227-36979

E-mail:   mail@bundestag.de
De-mail: de-mail@bundestag.de-mail.de

Legal repræsentant
Bärbel Bas, Præsident for Den Tyske Forbundsdag

Momsnummer
DE 122119035

Den Tyske Forbundsdags Onlinetjeneste

Ansvarlig
Dr. Maika Jachmann

Kontakt
Deutscher Bundestag
Information und Kommunikation
Referat Online-Dienste, Parlamentsfernsehen (IK 6)
Platz der Republik 1
D - 11011 Berlin

Telefon: +49 (0)30 227 -0
E-mail: vorzimmer.ik6@bundestag.de

Online-andragender

Ansvarlig
Dr. Eberhard Janß

Redaktion
Janine Lehmann

Kontakt
Deutscher Bundestag
Sekretariat des Petitionsausschusses
Platz der Republik 1
D - 11011 Berlin
Telefon: +49 (0)30 227-35257
Fax: +49 (0)30 227-36053
E-mail: post.pet@bundestag.de

Software- og IT-serviceringsfirma: www.condat.de

Hosting, design, streaming

Koncept, screendesign, implementering: Babiel GmbH, Erkrather Str. 224a, D-40233 Düsseldorf. Den Tyske Forbundsdags internettilbud drives i Babiel GmbHs serverpark.

Parlamentsfjernsyn: Die Fernsehwerft GmbH, Stralauer Allee 8, D-10245 Berlin, www.diefernsehwerft.de
Streaming (webTV): TV1 GmbH, Beta-Str. 9a, D-85774 Unterföhring, www.tv1.eu

Sociale medier

Den Tyske Forbundsdag er aktiv i de sociale netværk Twitter og YouTube (Social Media-NutzungskonzeptNetiquette).

Kontakt
Deutscher Bundestag
Referat Soziale Medien (IK 7)
Platz der Republik 1
D - 11011 Berlin
Tel: +49 (0)30 227-37150
E-mail: socialmedia@bundestag.de

Forbundsdagsørnen

Tilladelse til anvendelse af forbundsdagsørnen gives principielt ikke.
Copyright: Prof. Ludwig Gies
Bearbejdning: 2008, Büro Uebele, Stuttgart

Kunstværk „Befolkningen“

Bestanddel af projektet er en eigene Website.

Brugsbetingelser

Alle offentliggjorte indhold i Den Tyske Forbundsdags internettilbud er ophavsretligt beskyttede. De er underkastede forskellige brugsbetingelser. I tilfælde af, at der er knyttet særlige brugsbetingelser til anvendelsen af indhold offentliggjort i Den Tyske Forbundsdags internettilbud (herunder især for Mediatek og Fototjeneste) gælder disse altid forud.

Bemærk

Den Tyske Forbundsdag påtager sig intet ansvar for indholdet af eksterne internetsider, der linkes til på www.bundestag.de.
 

© Den Tyske Forbundsdag 2024

Marginalspalte