Direkt zum Hauptinhalt springen Direkt zum Hauptmenü springen

Bildwortmarke: Deutscher Bundestag Den Tyske Forbundsdag

Artikel

Kolofon

Den Tyske Forbundsdag
Forfatningsorgan for Forbundsrepublikken Tyskland

Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Tyskland

Tel.: +49 (0)30 227-0
Fax: +49 (0)30 227-36979
E-mail:   mail@bundestag.de

Lovmæssige repræsentanter:
Dr. Wolfgang Schäuble, Den Tyske Forbundsdags præsident

Den Tyske Forbundsdags onlinetjeneste
Ansvarlig: Dr. Maika Jachmann

© Den Tyske Forbundsdag 2021

Alle internettilbud offentliggjort af Den Tyske Forbundsdag er omfattede af Den Tyske Forbundsdags copyright med undtagelse af kildeoplysninger anført andre steder. I tilfælde af, at der er knyttet særlige brugsbetingelser til anvendelsen af indhold offentliggjort i Den Tyske Forbundsdags internettilbud, gælder disse altid forud. Det er tilladt at downloade eller udskrive indholdet, dog udelukkende til privat brug. Enhver anvendelse derudover, herunder især til kommerciel brug eller distribution, er principielt ikke tilladt og kræver skriftligt samtykke fra Den Tyske Forbundsdag. 
Den Tyske Forbundsdags tryksager og plenarprotokoller er som officielle værker i medfør af § 5, stk. 2 i den tyske lov om ophavsret og beslægtede rettigheder ikke ophavsretligt beskyttede. De er imidlertid omfattede af ændringsforbuddet i henhold til § 62, stk. 1 til 3 i lov om ophavsret og beslægtede rettigheder og påbuddet om kildeangivelser i henhold til § 63, stk. 1 og 2 i lov om ophavsret og beslægtede rettigheder. Den Tyske Forbundsdag påtager sig ingen garanti for den manglende eksistens af tredjemands eventuelle rettigheder. Den Tyske Forbundsdag påtager sig intet ansvar for indholdet af eksterne internetsider, der linkes til på www.bundestag.de .

Marginalspalte