Direkt zum Hauptinhalt springen Direkt zum Hauptmenü springen

Bildwortmarke: Deutscher Bundestag Den Tyske Forbundsdag

Artikel

Vejledning vedr. databeskyttelse

Databeskyttelseshenvisningerne informerer dig om indsamling og behandling af dine personoplysninger i Den Tyske Forbundsdags forvaltning, om dine rettigheder og sætter dig i stand til at træffe beslutninger om omgangen med dine personoplysninger.

Ansvarlig for databehandlingen

er Den Tyske Forbundsdag, som du kan tage kontakt til på følgende adresser:

Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Tyskland


Telefon: +49 30 227-0
E-mail: mail@bundestag.de

Myndighedernes datasikkerhedsansvarlige kan kontaktes på ovennævnte postadresse med tilføjelsen „An die behördliche Datenschutzbeauftragte“ eller på ovennævnte telefonnummer eller på datenschutz.bdb@bundestag.de.

Retsgrundlag og formål med databehandlingen

Dine respektive data meddelt af dig inkl. dine kommunikationsdata (navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse) behandler vi på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1a i databeskyttelsesforordningen (GDPR), for at kunne tage kontakt til dig samt for at kunne opfylde de opgaver, som Den Tyske Forbundsdags forvaltning er ansvarlig for (art. 6, stk. 1e, i GDPR og § 3 i den tyske persondatalov).

Statistisk evaluering

Til den statistiske evaluering af forbrugernes internetbesøg hos os anvender vi open-source-softwaren Matomo. De opsamlede data anvendes i anonymiseret form til at analysere og optimere brugen af Den Tyske Forbundsdags website. IP-adresser opsamles i Matomo, dog kun i anonymiseret form. Ved brug af denne website giver du dit samtykke til behandling af de indsamlede data i Matomo på den beskrevne måde og til det ovennævnte formål.

Du kan forhindre dataopsamlingen i Matomo, idet du i din internetbrowser aktiverer funktionen ”Do Not Track". I de fleste browsere finder du funktionen under "Indstillinger - Datasikkerhed".

Ved brug af video- og audioplayeren behandles IP-adressen ligeledes i anonymiseret form til statistiske formål.

Mobileappen ”Den Tyske Forbundsdag”

Vi ønsker at sikre appens stabilitet og driftssikkerhed. Derfor indsamles anonymiserede beretninger med tekniske informationer om svigt, der sendes til tjenesteyderen HockeyApp (et firma i Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA), hvor de gemmes til evaluering. Beretningerne om svigt indeholder hverken personoplysninger eller logfiler. Beretningerne omfatter bl.a. appversion, dato og klokkeslæt for svigt, udstyrsproducent og -model og version af operativsystemet. Databeskyttelsesbestemmelserne for HockeyApp fremgår af følgende side: https://hockeyapp.net/privacy/ .

Kalender: Remindere

Via vores kalender har du mulighed for at modtage en e-mail med en reminder om en begivenhed på et bestemt tidspunkt. I så fald skal du indtaste din e-mail-adresse i den pågældende funktion. Denne gemmes kun af os for at kunne sende dig den ønskede e-mail.

Cookies

Besøges enkelte sider, anvendes såkaldte temporære cookies, for at lette navigationen for brugeren ved et fornyet besøg på en side efter skift til en anden side. Disse "sessioncookies" gemmer ingen personoplysninger og slettes igen efter afslutning af besøget.

Kontakt via kontaktformularen

Ved kontakt til Den Tyske Forbundsdag via Kontaktformularen kan du indtaste dine personlige oplysninger som f.eks. navn, e-mail-adresse eller telefonnummer, såfremt du ønsker et svar. Oplysningerne og din meddelelse vil blive videreledt til de valgte adressater. Af sikkerhedshensyn vil IP-adressen blive gemt i 14 dage og derefter slettet.

For borger- og presseforespørgsler gælder disse databeskyttelsesregler.

Den Tyske Forbundsdags udvalg

For Den Tyske Forbundsdags udvalg og gremier bedes du iagttage de separate databeskyttelsesregler.

Billedservice

Inden for rammerne af internettilbuddet sættes der „sessioncookies“ i Den Tyske Forbundsdags Billedservice ved accept af brugsbetingelserne.

E-andragender

For området E-andragender gælder der specielle databeskyttelsesregler.

Parlamentsarkiv

For benyttelsen af parlamentsarkivet bedes du iagttage de separate databeskyttelsesregler.

Politisk-parlamentariske udstillinger

For Den Tyske Forbundsdags politisk-parlamentariske udstillinger gælder følgende separate databeskyttelsesregler: Udstillingsbesøgende Udstillere

Underafdeling Europa (PE)

For underafdeling Europa (PE) gælder følgende databeskyttelsesregler.

Videregivelse af data

Bestilling af nyhedsbrev

Lader du dig registrere i en af fordelingslisterne for nyhedsbreve, videregives de tilsendte oplysninger til den kontraktpartner, som Den Tyske Forbundsdag har overdraget forsendelsen af nyhedsbreve til, og oplysningerne benyttes dér til forvaltning af nyhedsbrevabonnementet og til forsendelse af nyhedsbrevet. Navn og adresse på den pågældende kontraktpartner oplyses på vorzimmer.ik6@bundestag.de.

Bestilling af informationsmateriale

Ved bestilling af informationsmateriale videregives de tilsendte oplysninger til den kontraktpartner, som Den Tyske Forbundsdag har overdraget afviklingen af bestillingen til, og oplysningerne benyttes dér til gennemførelse af bestillingen. Navn og adresse på den pågældende kontraktpartner oplyses på vorzimmer.ik2@bundestag.de

Del-funktionen

Til funktionen "Del side", som du kan anvende til at udbrede indholdet fra bundestag.de i de sociale medier, anvendes open-source-løsningen "Shariff" udviklet af forlaget Heise. Alene ved at hente de enkelte indhold overføres der ingen data til de sociale netværk. Den direkte kontakt mellem brugeren og den pågældende platform etableres først, når brugeren klikker aktivt på knappen for et socialt netværk for at dele indholdet. Og derefter overføres også de informationer, der er nødvendige til at gennemføre delingen.

Dataopbevaring

Vi sletter principielt dine data, så snart de ikke længere er nødvendige til de ovennævnte formål, medmindre en midlertidig opbevaring fortsat er nødvendig. Når andet ikke er anført, slettes dine data senest fem år efter udløbet af det år, hvor den sidste kontakt mellem dig og Den Tyske Forbundsdags forvaltning fandt sted.

Til arkivformål i samfundets interesse kan dokumenter efter udløbet af opbevaringsfristerne overdrages til parlamentsarkivet. Den fortsatte opbevaring sker i henhold til artikel 17, stk. 3, litra b i EU-GDPR. Yderligere enkeltheder er reguleret i  arkivbekendtgørelse for Den Tyske Forbundsdag samt i brugsbekendtgørelse for parlamentsarkivet.

Registreredes rettigheder

Du kan på ovennævnte adresse forlange oplysninger (art. 15 i GDPR) om opbevaringen af dine personoplysninger samt under bestemte forudsætninger kræve berigtigelse (art. 16 i GDPR) eller sletning (art. 17 i GDPR) af dine data. Du kan desuden have ret til begrænsning af behandlingen (art. 18 i GDPR) af dine data samt ret til udlevering (art. 20 i GDPR) af de af dig leverede data i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbar format.

Dit samtykke til vores bearbejdelse af dine personoplysninger til bestemte formål kan du til enhver tid tilbagekalde med virkning fremover. I så fald bedes du venligst være opmærksom på, at en fortsat behandling af et anliggende eventuelt ikke længere vil være mulig.

Du har desuden ud fra din egen specielle situation ret til at rejse indsigelse mod den retmæssige og lovlige databehandling. Indsigelsesretten kan ikke gøres gældende, når behandlingen er tvingende nødvendig til varetagelse af en offentlig interesse, der overstiger hensynet til dine interesser, eller når en lovbestemmelse forpligter til en behandling.

Endvidere har du mulighed for at henvende dig til en datatilsynsmyndighed. Den kompetente myndighed for Den Tyske Forbundsdag er Forbundsrepublikkens kommitterede for databeskyttelse og informationsfrihed:

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Graurheindorfer Straße 153
D - 53117 Bonn
Tyskland

Marginalspalte