Databeskyttelse

Databeskyttelse

Oplysninger om databeskyttelse

Databeskyttelseshenvisningerne informerer dig om indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger hos Den Tyske Forbundsdags Forvaltning, informerer dig om dine rettigheder og sætter dig i stand til at træffe beslutninger om omgangen med dine personoplysninger.

Ansvarlig for databehandlingen

Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
D - 11011 Berlin
Telefon: +49 (0)30 227-0
E-mail: mail@bundestag.de

Myndighedernes datasikkerhedsansvarlige kan kontaktes på ovennævnte postadresse med tilføjelsen „Behördliche Datenschutzbeauftragte“, på ovennævnte telefonnummer eller på datenschutz.bdb@bundestag.de.

Retsgrundlag og formål med databehandlingen

Dine respektive data meddelt af dig inkl. dine kommunikationsdata (navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse) behandler vi på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1a, i databeskyttelsesforordningen GDPR), for at kunne tage kontakt til dig samt for at kunne opfylde de opgaver, som Den Tyske Forbundsdags Forvaltning er ansvarlig for (art. 6, stk. 1e, i GDPR og § 3 i den tyske persondatalov BDSG) samt til opfyldelse af retlige forpligtelser (art. 6, stk. 1c, i GDPR).

Ved enhver adgang til den Tyske Forbundsdags internettilbud gemmes følgende oplysninger i logfiles i 60 dage: Dato og tidspunkt for hentning, IP-adresse og måladresse (protokolversion, HTTP-metode, referer, UserAgent String), navn på den hentede fil og den overførte datamængde, meddelelse om, at hentningen er lykkedes (HTTP Status Code). Der sker hverken en personrelateret evaluering eller en evaluering af oplysningerne med henblik på marketing eller profiloprettelse.

Statistisk evaluering

Til den statistiske evaluering af forbrugernes internetbesøg hos os finder Open-source-softwaren Matomo anvendelse. De opsamlede data anvendes i anonymiseret form til evaluering og optimering af brugen af Den Tyske Forbundsdags website. IP-adresser registreres i Matomo i anonymiseret form. Det servermæssige ”fingeraftryk” ændres én gang i døgnet efter tilfældighedens princip. Du kan forhindre dataopsamlingen i Matomo, idet du i din internetbrowser aktiverer funktionen ”Do Not Track". I de fleste browsere finder du funktionen under "Indstillinger - Databeskyttelse". Ved brug af video- og audioplayeren behandles IP-adressen ligeledes i anonymiseret form til statistiske formål.

Cookies

Besøges enkelte sider, anvendes kun såkaldte temporære cookies, for at gøre navigationen nemmere for en bruger ved et nyt besøg på en side efter skift til en anden side. Disse "sessioncookies" gemmer ingen personoplysninger og slettes igen efter afslutning af besøget.

Kontakt via kontaktformularen

Ved kontakt til Den Tyske Forbundsdag via Kontaktformular kan du indtaste dine personlige oplysninger som f.eks. navn, e-mail-adresse eller telefonnummer, såfremt du ønsker et svar. Oplysningerne og din meddelelse vil blive videreledt til de valgte adressater. Af sikkerhedshensyn vil IP-adressen blive gemt i 14 dage og derefter slettet.

Den Tyske Forbundsdags udvalg
Vedrørende Den Tyske Forbundsdags udvalg og gremier vær venligst opmærksom på følgende databeskyttelsesoplysninger.

Fototjeneste
Inden for rammerne af internettilbuddet sættes der „sessioncookies“ i Den Tyske Forbundsdags Fototjeneste efter accept af brugsbetingelserne.

Sociale medier
For Stabskontoret Sociale Medier (IK SoM) gælder følgende databeskyttelsesoplysninger.

Underafdeling Europa (PE)
For underafdeling Europa (PE) gælder følgende databeskyttelsesoplysninger.

Bestilling af informationsmateriale

Ved bestilling af informationsmateriale videregives de tilsendte oplysninger til den kontraktpartner, som Den Tyske Forbundsdag har overdraget afviklingen af bestillingen til, og oplysningerne benyttes dér til gennemførelse af bestillingen. Navn og adresse på den pågældende kontraktpartner kan du få oplyst på vorzimmer.ik2@bundestag.de.

Del-funktionen

Med funktionen "Del side”, som indholdet fra bundestag.de kan udbredes med i de sociale medier, overføres der med en hentning alene af de enkelte indhold ingen data til de sociale netværk. Den direkte kontakt mellem bruger og den pågældende platform etableres først, når brugeren klikker aktivt på knappen i et socialt netværk til at dele indholdet.

Dataopbevaringsvarighed

Vi sletter principielt dine data, så snart de ikke længere er nødvendige til de ovennævnte formål, medmindre en midlertidig opbevaring fortsat er nødvendig. Når andet ikke er noteret, slettes dine data senest fem år efter udløbet af det år, hvor den sidste kontakt mellem dig og Den Tyske Forbundsdags Forvaltning fandt sted.

De besøgendes rettigheder

Du kan på den ovennævnte adresse indhente oplysninger (art. 15 i GDPR) om opbevaringen af dine personoplysninger samt under bestemte forudsætninger om berigtigelsen (art. 16 i GDPR) eller om at kræve sletning (art. 17 i GDPR) af dine data. Du kan desuden have ret til begrænsning af behandlingen (art. 18 i GDPR) af dine data samt ret til udlevering (art. 20 i GDPR) af de af dig leverede data i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format.

Det af dig leverede samtykke til bearbejdelse af dine personoplysninger til bestemte formål kan du til enhver tid tilbagekalde med virkning fremover. Vær venligst i den forbindelse opmærksom på, at en fortsat behandling af et anliggende i så fald eventuelt ikke længere vil være mulig.

Du er desuden af visse grunde i forbindelse med din specielle situation berettiget til at rejse indsigelse mod den retmæssige og lovlige databehandling. Indsigelsesretten foreligger ikke, når behandlingen er forbundet med en tvingende, offentlig interesse, der er stærkere end dine interesser, eller når en lovbestemmelse forpligter til en behandling.

Endvidere har du mulighed for at henvende dig til en datatilsynsmyndighed. Den kompetente myndighed for Den Tyske Forbundsdag er:

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Graurheindorfer Straße 153
D - 53117 Bonn

Marginalspalte