Direkt zum Hauptinhalt springen Direkt zum Hauptmenü springen

Bildwortmarke: Deutscher BundestagDeutscher Bundestag

Artikel

 

Deputaţii

Şedinţele plenare ale Bundestagului german sunt publice.

Şedinţele plenare ale Bundestagului german sunt publice.

© DBT/Julia Nowak

Plenul

Potrivit articolului 38 din Legea Fundamentală deputaţii sunt reprezentanţi ai întregului popor, ne fiind legaţi de ordine şi de dispoziţii şi fiind supuşi numai propriei lor conştiinţe. Ei sunt aleşi pe o perioadă de patru ani prin sufragiu universal, direct, liber, egal şi secret. Eligibilă este orice persoană, care posedă cetăţenia germană şi a împlinit vârsta de optsprezece ani. Deputaţii se bucură de imunitate şi de îndemnizaţie. Pentru mandatul lor ei primesc o compensare impozabilă (dietă). 

Potrivit apartenenţei lor de partid deputaţii se asociază în fracţiuni sau participă la lucrările Parlamentului în calitate de deputaţi independenţi. Pentru a se putea constitui într-o fracţiune trebuie să se asocieze cel puţin cinci la sută din reprezentanţii poporului. În plus ei trebuie să fie membri ai aceluiaş partid sau a unor atari partide care pe baza aceloraş obiective politice nu îşi fac concurenţă în nici unul din Landurile federale. Numărul de membri ai unei fracţiuni este decisiv pentru ocuparea de funcţii şi de locuri în comisii.

Toţi deputaţii la un loc formează Plenul. Şedinţele plenare sunt publice, ele sunt prezidate de către Preşedintele Bundestagului, de unul din locţiitorii sau de una din locţiitoarele ale acestuia. De regulă au loc anual cel puţin 20 de săptămâni de şedinţe (în anii în care au loc alegeri ele pot fi mai puţine). Atunci toţi deputaţii Bundestagului se adună la Berlin. Perioada în care nu au loc şedinţe parlamentare, deputaţii o petrec în majoritate la cel de al doilea loc de muncă al lor, în circumscripţia lor electorală.

Comisii şi alte organisme

Comisii permanente şi organisme de control

Prin hotărâre majoritară în plen Bundestagul instituie comisii permanente şi alte organisme, în care sunt reprezentaţi deputaţii în raport cu numărul de membri ai fracţiunii partidului din care fac parte. Sarcina lor constă în dezbaterea proiectelor de lege şi în pregătirea deciziilor Plenului. Ei sunt competenţi pentru un domeniu de specialitate anume definit. Legea Fundamentală prescrie instituirea obligatorie a Comisiei pentru Apărare, a Comisiei pentru Externe, a Comisiei pentru Afacerile Uniunii Europene şi a Comisiei pentru Petiţii.

Comisia pentru Apărare controlează forţele armate şi se poate autodeclara Comisie de control. Comisia pentru Externe controlează politica externă a guvernului federal. Comisia pentru Afacerile Uniunii Europene are capacitatea de a pronunţa în numele Bundestagului poziţia acestuia faţă de proiecte de texte pentru regulamente ale Uniunii Europene. Comisia pentru Petiţii se ocupă de petiţiile sau plângerile, pe care cetăţenii le adresează Parlamentului. Drept cea mai puternică comisie este considerată Comisia pentru buget, deoarece ea pregăteşte aprobarea mijloacelor bugetare. Comisiile pot deasemenea institui şi subcomisii. 
Din instituţiile permanente ale Bundestagului fac parte şi organisme de control, care supraveghează domenii anume ale activităţii guvernamentale.

Comisii de control şi alte organisme

Comisiile de control se instituie dintr-un motiv actual dat şi cu acordul a cel puţin 25 la sută din totalul deputaţilor Bundestagului. Funcţia lor constă în analizarea şi elucidarea lipsurilor politice şi birocratice ale guvernului, ale Bundestagului şi ale Administraţiei. 

Pentru pregătirea de decizii cu privire la chestiuni complexe de specialitate cuprinzătoare şi importante Bundestagul poate institui comisii de anchetă. Comisiile de anchetă sunt alcătuite din deputaţi şi din experţi externi. Ele supun Bundestagului rapoarte şi recomandări.

Începând cu anul 2004 în Bundestag lucrează un Consiliu parlamentar consultativ pentru dezvoltare durabilă. Acesta are drept ţintă o politică orientată spre durabilitate, care îşi asumă răspunderea atât pentru generaţia actuală cât şi pentru generaţiile viitoare.

Marginalspalte