Protectia datelor

Menţiuni privind protecţia datelor

Aceste menţiuni privind protecţia datelor conţin informaţii privind modul în care administraţia Bundestag  vă colectează şi vă procesează datele cu caracter personal, drepturile pe care le aveţi şi posibilităţile de a afla ce se întâmplă cu datele personale astfel colectate.

Responsabil procesare date

Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
D - 11011 Berlin
Telefon: +49 30 227-0
E-mail: mail@bundestag.de

Responsabilul cu protecţia datelor poate fi contactat la adresa de mai sus, cu menţionarea textului „Behördliche Datenschutzbeauftragte“, la numele de telefon sus-menţionate, sau la adresa datenschutz.bdb@bundestag.de.

Bazele legale şi scopul procesării datelor

Datele personale comunicate de vizitatori, inclusiv datele de contact (numele, adresa, numărul de telefon, adresa e-mail) se procesează în baza încuviinţării primite de la aceştia (vezi art. 6 alin. 1a din Regulamentul General privind Protecţia Datelor Personale - DSGVO Germania), fiind folosite pentru contactarea vizitatorilor, pentru exercitarea atribuţiilor care revin administraţiei Bundestagului (art. 6 alin. 1e din DSGVO, art. 3 din BDSG) şi pentru respectarea obligaţiilor legale (art. 6 alin. 1c din DSGVO).

La fiecare accesare a ofertei Bundestag de pe internet vor fi salvate în logfiles, timp de 60 de zile, următoarele date: data şi ora accesării, adresa IP şi adresa de destinaţie (versiune protocol, metoda HTTP, referer, useragent string), denumirea fişierului accesat şi volumul de date transferate, mesajul dacă accesarea a reuşit (HTTP Status Code). Datele personale nu vor fi analizate individual şi nici în scopuri de marketing sau pentru generarea unui profil.

Analiza statistică

Pentru analiza statistică a vizitatorilor paginii web se foloseşte aplicaţia Matomo, un software open source. Datele astfel colectate sunt anonimizate şi folosite pentru a analiza modul de vizitare a paginii web a Bundestagului şi pentru a optimiza prezenţa acestuia pe internet. Adresele IP sunt colectate şi anonimizate de aplicaţia Matomo.  „Amprenta” de pe servere se modifică aleatoriu la interval de 24 de ore. Dacă nu doriţi ca aplicaţia Matomo să vă colecteze datele personale, activaţi în browser-ul internet funcţia „Do Not Track”. La majoritatea browser-elor funcţia respectivă se găseşte în meniul „Setări - Protecţia datelor”. În timpul folosirii playerului audiovideo se va procesa anonim şi adresa IP, în scopuri statistice.

Cookies

La accesarea fiecărei pagini se folosesc aşa-numitele fişiere temporare „cookies”, care ajută utilizatorul să navigheze mai uşor după ce revine de pe o altă pagină. Aceste fişiere temporare „session cookies” nu înregistrează datele personale ale vizitatorului şi dispar după terminarea sesiunii.

Folosirea formularului de contact

În cazul contactării instituţiei Bundestag folosind formularul de contact, veţi putea menţiona datele personale, cum ar fi numele, adresa e-mail sau numărul de telefon, pentru cazul în care doriţi să primiţi un răspuns. Aceste date vor fi comunicate destinatarului selectat, împreună cu mesajul dvs. Din motive de siguranţă, adresa IP va fi salvată timp de 14 zile, după care va fi ştearsă.

Comisiile parlamentare din Bundestag
Pentru comisiile şi oranismele parlamentare din Bundestag reţineţi vă rugăm următoarele menţiuni privind protecţia datelor.

Serviciul fotografic - Bilderdienst
La furnizarea conţinuturilor pe pagina internet a Bundestagului se setează aşa-numitele „session cookies” în serviciul fotografic - Bilderdienst - cu respectarea condiţiilor de utilizare.

Reţelele de socializare
Pentru departamentul Reţele de socializare (IK SoM) sunt valabile următoarele menţiuni privind protecţia datelor.

Subdepartamentul Europa (PE)
Pentru subdepartamentul Europa (PE) sunt valabile următoarele menţiuni privind protecţia datelor.

Obţinerea materialelor informative

La trimiterea unei comenzi pentru materiale informative, datele menţionate de utilizator vor fi comunicate partenerului contractual cu care Bundestagul procesează comenzile primite, care partener le va folosi pentru a da curs comenzii respective. Numele și adresa partenerului contractual actual se pot afla de la adresa de mail: vorzimmer.ik2@bundestag.de.

Funcţia da partajare

 Contactul direct dintre utilizator şi platforma respectivă se realizează numai dacă acesta foloseşte intenţionat funcţia de partajare, apăsând pe butonul reţelei de socializare dorite.

Durata salvării datelor

În principiu, datele vizitatorilor vor fi şterse în momentul în care nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului sus-menţionat, cu excepţia cazului în care este necesară păstrarea lor permanentă. Dacă nu se precizează altceva, datele vizitatorilor vor fi şterse cel târziu la 5 ani de la sfârşitul anului calendaristic în care a avut loc ultimul contact între aceştia şi administraţia Bundestag.

Drepturile persoanelor vizate

De la adresa sus-menţionată utilizatorii pot afla (conf. art. 15 din DSGVO) care sunt datele personale salvate, având totodată şi dreptul - în anumite condiţii - să solicite rectificarea (conf. art. 16 din DSGVO), sau ştergerea acestora (conf. art. 17 din DSGVO). Utilizatorii au şi dreptul să restricţioneze procesarea datelor personale salvate de noi (conf. art. 18 din DSGVO) şi să li se comunice (conf. art. 20 din DSGVO) într-un format structurat, accesibil şi lizibil datele furnizate anterior de aceştia.

Consimţământul primit de la vizitatori privind procesarea datelor cu caracter personal în anumite scopuri poate fi oricând retras, efectul acestui act fiind valabil şi în viitor. Reţineţi vă rugăm că, în acest caz, nu va mai fi întotdeauna posibilă furnizarea informaţiilor solicitate de utilizator.

Utilizatorii au dreptul, din motive care ţin de situaţia lor personală, să se opună procesării regulamentare şi legale a datelor cu caracter personal. Dreptul la opoziţie sus-menţionat nu poate fi exercitat în cazul în care există un interes public faţă de procesarea acestor date personale, interes care este de o importanţă mai mare decât interesul legitim al utilizatorului, sau dacă legea prevede obligatoriu procesarea acestor date.

Utilizatorul are oricând posibilitatea să se adreseze autorităţilor responsabile de protecţia datelor personale. Autoritatea competentă pentru Bundestag este următoarea:

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Graurheindorfer Straße 153
D - 53117 Bonn

Marginalspalte