Direkt zum Hauptinhalt springen Direkt zum Hauptmenü springen

Bildwortmarke: Deutscher Bundestag Deutscher Bundestag

Artikel

Indicaţii cu privire la protecţia datelor

Aceste indicaţii cu privire la protecţia datelor vă informează cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către Administraţia Bundestagului german, cu privire la drepturile dumneavoastră şi vă pun în situaţia să puteţi decide, informat fiind, privitor la modul de folosire a datelor dumneavoastră personale.

De prelucrarea datelor răspunde Bundestagul german:
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
D – 11011 Berlin
Telefon: +49 30 227-0
e-mail: mail@bundestag.de

Vă puteţi adresa Însărcinatului oficial cu protecţia datelor sub adresa de mai sus, specificând „An die behördliche Datenschutzbeauftragte“, sub numărul de telefon de mai sus sau sub: datenschutz.bdb@bundestag.de.

Bazele juridice şi scopurile prelucrării datelor

Datele comunicate de fiecare dată de către dumneavoastră inclusiv datele dumneavoastră personale de comunicaţie (numele, adresa, numărul de telefon, adresa e-mail) sunt prelucrate de noi pe baza acceptului dumneavoastră (art.6 al.1a din Regulamentul general privind protecția datelor (DSGVO)), pentru a putea lua legătura cu dumneavoastră precum şi pentru îndeplinirea sarcinilor aflate în competenţa Administraţiei Bundestagului german (art.6 al.1e DSGVO, § 3 din Legea Federală privind protecţia datelor (BDSG)).

Valorificarea statistică

Pentru valorificarea statistică a accesărilor vizitatorilor folosim software-ul Open-source Matomo. Datele astfel înregistrate se folosesc sub formă anonimizată pentru a analiza folosirea website-ului Bundestagului german şi pentru a-o perfecţiona pe aceasta. Adresele IP sunt înregistrate în Matomo, dar numai sub formă anonimizată. Prin folosirea website-ului vă declaraţi de acord cu prelucrarea datelor înregistrate prin Matomo în modul descris mai sus şi în scopul numit mai sus.

Aveţi posibilitatea de a împiedica înregistrarea prin Matomo, activând în programul dumneavoastră de navigare pe Internet funcţia „Nu urmări“ („Do Not Track“). La majoritatea programelor de navigare pe Internet găsiţi această funcţie în „Setări – Protecţia datelor“.

În cadrul utilizării de video- sau audioplayer adresa IP este prelucrată în scopuri statistice deasemenea sub formă anonimizată.

App mobile „Deutscher Bundestag“

Dorim să garantăm stabilitatea şi veridicitatea aplicaţiei. Din acest motiv se vor culege rapoarte de blocare anonimizate cu informaţii tehnice şi se vor trasmite către HockeyApp (o intreprindere a lui Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SUA) şi salvate acolo în vederea valorificării. Rapoartele de blocare nu conţin date personale şi nici fişiere log. În rapoartele de blocare se transmit de ex. versiunea App, data şi ora căderii de sistem, producătorul şi modelul aparatului precum şi versiunea sistemului de operare. Prevederile privind protecţia datelor la HockeyApp se pot afla sub https://hockeyapp.net/privacy/.

Agendă: Aduceri aminte

Prin intermediul agendei noastre aveţi posibolitatea ca la un termen stabilit să vi se aducă aminte prin e-mail de o programare. În acest scop va trebui să introduceţi la funcţia corespunzătoare adresa dumneavoastră e-mail. Aceasta va fi salvată de noi numai cu scopul de a vă putea trimite e-mailul dorit.

Cookies

La accesarea diferitelor site-uri se folosesc numai aşa-numiţii cookies temporari, pentru a-i uşura utilizatorului navigarea, dacă vizitează din nou un site după ce  schimbase pe un alt site. Aceşti cookies temporari („session-cookies“) nu salvează date personale şi se şterg după terminarea navigării.

Stabilirea de contact prin intermediul Formularului de contact

În cazul stabilirii unui contact cu Bundestagul german prin intermediul Formularului de contact puteţi indica datele dumneavoastră personale, ca de ex. numele, adresa e-mail sau numărul de telefon, în măsura în care doriţi primirea unui răspuns. Împreună cu înştiinţarea dumneavoastră acest date vor fi transmise adresantului ales. Din motive de siguranţă adresa IP va fi salvată timp de 14 zile iar apoi va fi ştearsă.

Pentru solicitările cetăţenilor şi ale presei sunt valabile aceste Indicaţii cu privire la protecţia datelor.

Comisii ale Bundestagului german

Pentru comisiile şi organismele Bundestagului german vă rugăm să acordaţi atenţie separatelor Indicaţii cu privire la protecţia datelor.

Serviciul imagini

În cadrul punerii la dispoziţie a acestui oferte în internet se vor pune „session-cookies“ în Serviciul imagini (Bilderdienst) al Bundestagului german cu condiţia acceptării condiţiilor de utilizare.

E-petiţii

Pentru domenul E-petiţii (E-Petitionen) sunt valabile Reglementări speciale privind protecţia datelor.

Arhiva Parlamentului

Pentru folosirea arhivei Parlamentului (Parlamentsarchiv) vă rugăm să acordaţi atenţie separatelor Indicaţii cu privire la protecţia datelor.

Expoziţii privind politica parlamentară

Pentru expoziţii privind politica parlamentară ale Bundestagului german sunt valabile următoarele separate Indicaţii cu privire la protecţia datelor. Vizitatori ai expoziţiilor. Expozanţi

Subsecţia Europa (PE)

Pentru Subsecţia Europa (PE) sunt valabile următoarele Indicaţii cu privire la protecţia datelor

Transmiterea de date

Comanda de Newsletter

Dacă vă înscrieţi într-unul din distribuitorii de Newsletter datele indicate vor fi transmise partenerului  de contract al Bundestagului german împuternicit cu expedierea de Newsletter. Acesta le va folosi în vederea supravegherii abonamentului şi a expedierii de Newsletter.

Puteţi afla numele şi adresa respectivului partener de contract informându-vă la:

vorzimmer.ik6@bundestag.de.

Comanda de material informativ

Când se comandă material informativ (Informationsmaterial) datele indicate se transmit mai departe partenerului de contract al Bundestagului german împuternicit cu executarea comenzii, iar acesta le foloseşte pentru executarea comenzii. Puteţi afla numele şi adresa respectivului partener de contract informându-vă la:

vorzimmer.ik2@bundestag.de.

Funcţia de distribuire

Pentru funcţia „distribuie site-ul“ prin care puteţi difuza conţinuturi de pe: bundestag.de în mediile sociale, aplicăm soluţia dezvoltată de editura Heise: Open-source „Shariff“. Prin simpla accesare a diferitelor conţinuturi nu se transmit date către reţelele sociale. Contactul direct între utilizator şi platforma respectivă se stabileşte abia atunci când utilizatorul pentru a distribui conţinuturile activează cu un click butonul reţelei sociale. Şi chiar şi atunci nu se transmit decât infomaţiile necesare pentru distribuire.

Durata salvării datelor

Din principiu ştergem datele dumneavoastră de îndată ce nu mai sunt necesare pentru scopurile de mai sus, cu excepţia cazului în care păstrarea lor temporară este necesară în continuare. În măsura în care nu se specifică altfel datele dumneavoastră se şterg cel mai târziu după trecerea termenului de cinci ani de la expirarea anului în care a avut loc ultimul contact între dumneavoastră şi Administraţia Bundestagului german.

După expirarea termenelor de păstrare a documentelor, acestea pot fi predate Arhivei Parlamentului, dacă ahivarea lor este de interes public. Păstrarea lor în timp se face potrivit articolului 17 aliniatul 3 litera d din UE-DSGVO. Alte detalii sunt reglementate în Regulamentul Bundestagului german (Archivordnung für den Deutschen Bundestag) precum şi în Regulamentul de folosire a arhivei Parlamentului (Nutzungsordnung für das Parlamentsarchiv)

Drepturile celor implicaţi

Sub adresa enunţată mai sus puteţi obţine informaţii (art. 15 DSGVO) cu privire la datele dumneavoastră personale salvate şi în anumite condiţii puteţi solicita corectarea (art. 16 DSGVO) sau ştergerea (art. 17 DSGVO) datelor dumneavoastră. În plus aveţi dreptul de a limita prelucrarea (art. 18 DSGVO) datelor dumneavoastră precum şi dreptul de a vi se restitui (art. 20 DSGVO) datele puse la dispoziţie de dumneavoastră, într-un format structurat, uzual şi care să poată fi citit la maşină.

Aprobarea pe care ne-aţi dat-o de a prelucra datele dumneavoastră personale pentru scopuri anume, o puteţi revoca oricând cu efect pentru viitor. Vă rugăm să ţineţi seama de faptul că în eventualitatea acestui caz nu mai este posibilă soluţionarea unei alte solicitări.

Aveţi în plus dreptul, din motive care rezultă din situaţia dumneavoastră specială, să contestaţi prelucrările de date, care se desfăşoară în mod legitim şi pe baze legale. Dreptul de contestaţie nu vă este dat în măsura în care pentru prelucrare există un interes public stringent, care depăşeşte interesele dumneavoastră sau efectuarea prelucrării este obligatorie datorită unei prevederi legale.

În plus mai aveţi posibilitatea să vă adresaţi unei autorităţi de supraveghere a protecţiei datelor. Autoritatea competentă pentru Bundestagul german este:

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Graurheindorfer Straße 153
D - 53117 Bonn

Marginalspalte