Alegerile

Alegerile

Pentru alegerile de Bundestag fiecare cetăţean are două voturi.

Pentru alegerile de Bundestag fiecare cetăţean are două voturi. (dpa)

Votul universal, direct, liber exprimat, egal, secret

Începând din anul 1949, cetăţenii Republicii Federale Germania au dreptul să aleagă deputaţii din Bundestag pe o perioadă de 4 ani, prin vot universal, direct, liber exprimat, egal şi secret. Constituţia Republicii Federale Germania prevede că deputaţii aleşi „sunt reprezentanţi ai întregului popor, nu sunt obligaţi să respecte ordine şi dispoziţii date de terţi, acţionând exclusiv conform propriei conştiinţe“.

Cetăţenii germani în vârstă de peste 18 ani au dreptul să voteze şi să fie votaţi la alegerile parlamentare. 
Primul Bundestag din istoria RFG s-a constituit la Bonn, pe data de 7 septembrie 1949. 

Votul primar şi secundar

Începând cu alegerile organizate pentru cel de al II-lea Bundestag, din anul 1953, cetăţenii au dreptul la două voturi la alegerile parlamentare. Votul primar se acordă direct candidatului preferat din circumscripţia electorală a alegătorului. În Germania există 299 de circumscripţii electorale, cu o populaţie medie de cca. 250.000 de locuitori.

Votul secundar se acordă partidului preferat de alegător.

Din numărul minim de 598 de mandate parlamentare, 299 se distribuie în baza aşa-numitelor liste electorale de land. Listele electorale pot fi întocmite numai de partidele politice. Acestea stabilesc ordinea în care candidaţii vor ocupa locurile din Bundestag, în limita mandatelor câştigate de partid în landul respectiv. 
Ordinea candidaţilor de pe lista electorală se stabileşte în prealabil la congresul partidului respectiv. La retragerea unui deputat din parlament, locul acestuia va fi luat de următorul candidat de pe lista electorală a partidului din acel land, neaflat încă în parlament. Dacă pe lista electorală de land n-a mai rămas niciun candidat, locul deputatului retras rămâne vacant.
Pentru a putea fi reprezentate în Bundestag, partidele politice trebuie să depăşească pragul de 5 % din voturile secundare exprimate de alegători. 
Modul de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Bundestag este prevăzut în Regulamentul electoral federal. Valabilitatea scrutinului electoral este examinată de Bundestag în baza Legii privind validarea alegerilor (Wahlprüfungsgesetz). 

Marginalspalte