Direkt zum Hauptinhalt springen Direkt zum Hauptmenü springen

Bildwortmarke: Deutscher BundestagDeutscher Bundestag

Artikel

 

Funcţiuni

Toate legile se publică în Monitorul Oficial Federal.

Toate legile se publică în Monitorul Oficial Federal.

© DBT/Bohn

Procesul legislativ

Bundestagul german, Parlamentul, adoptă toate legile care intră în domeniul de competenţă al Bundului, Federaţia de Landuri. Bundesratul, camera de Landuri federale, participă deasemenea la procesul legislativ. Deputaţii şi fracţiunile din Bundestag pot deasemenea supune Bundestagului proiecte de lege, la fel ca şi Bundesratul şi guvernul federal. Pentru ca deputaţi ai Bundestagului să poată supune un proiect de lege, acesta trebuie să fie susţinut de o fracţiune sau de cel puţin cinci la sută din totalul membrilor Bundestagului. Proiectul de lege va fi dezbătut şi votat în Bundestag potrivit unei proceduri stabilite. 

Trei dezbateri în plen

De regulă proiectele de lege parcurg în Plenul Bundestagului trei dezbateri. Ţinta principală a primei dezbateri este de a desemna una sau mai multe comisii să ia cunoştiinţă de proiectul de lege din punct de vedere al domeniului de specialitate şi să-l pregătească pentru cea de a doua dezbatere.

Munca de detaliu din cadrul procesului legislativ se desfăşoară în comisiile permanente, din care fac parte deputaţi din toate fracţiunile. Membri comisiei se familiarizează cu materia şi se consultă în şedinţe. Ei au deasemenea posibilitatea de a invita reprezentanţi ai unor grupări de interese şi experţi la audieri publice. Paralel cu lucrul în cadrul comisiei, fracţiunile constituie grupuri şi cercuri de lucru, în care îşi elaborează şi definesc poziţiile proprii.

După încheierea dezbaterilor Comisia purtătoare de cuvânt prezintă în plen un raport privind desfăşurarea acestora şi rezultatele obţinute. Recomandările privind votarea într-un anume sens constituie baza celei de a doua dezbateri în plen, în cadrul căreia fiecare membru al Parlamentului poate prezenta propuneri de amendament, care vor fi supuse votului.
În cadrul celei de a treia dezbateri o nouă discuţie va avea loc numai în cazul în care aceasta este solicitată de o fracţiune sau de cel puţin cinci la sută din deputaţi. În acest caz nu mai sunt admisibile decât cereri de amendament prezentate de fracţiuni sau de cinci la sută din membri Bundestagului şi anume numai referitor la modificările din cea de a doua dezbatere. Dacă la votul final proiectul de lege a obţinut majoritatea necesară, el va fi transmis la Bundesrat ca lege.

Procedura de mediere

În cazul în care Bundesratul nu adoptă legea, el se poate adresa Comisiei de mediere. Comisia de mediere este un organism constituit din 16 membri proveniţi din Bundestag şi 16 membri proveniţi din Bundesrat.

Absolut obligatorie este obţinerea aprobării Bundesratului pentru amendamente ale Legii Fundamentale, ale Constituţiei, precum şi pentru legi referitoare la finanţele şi la competenţa administrativă a Landurilor. Dacă în Comisia de mediere se obţine un acord care diferă de legea adoptată iniţial, atât Bundestagul cât şi Bundesratul trebuie să aprobe acest acord. Dacă nu se ajunge la un acord, atât Bundestagul cât şi Bundesratul pot la rândul lor să i se adreseze Comisiei de mediere pornind astfel procedura de mediere de la început.

Alte legi, pentru care aprobarea Bundesratului nu este imperios necesară, pot intra în vigoare şi în cazul în care în cadrul Comisiei de mediere nu s-a ajuns la un acord. În acest caz este însă necesară majoritatea absolută în Bundestag, obţinută printr-o nouă supunere la vot. 

Intrarea în vigoare a legii 

Preşedintele Germaniei federale verifică dacă legea adoptată a fost înfăptuită în conformitate cu prevederile Constituţiei şi dacă din punct de vedere al conţinutului ea nu îi contravine în mod evident Legii Fundamentale. Apoi o semneză şi dispune publicarea ei în Monitorul Oficial Federal. Astfel legea este promulgată. Dacă în lege nu se specifică o dată anume pentru intrarea ei în vigoare, ea intră automat în vigoare în cea de a 14a zi după apariţia Monitorului Oficial Federal. 

Controlul guvernului

În calitatea sa de reprezentant al poporului ales direct Bundestagul are, pe lângă funcţia sa de legiuitor, şi o altă funcţiune foarte importantă: acea de control a guvernului federal. Pentru a putea îndeplini această funcţiune de control, deputaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se informa în privinţa activităţii şi a proiectelor guvernului. În acest scop ei au la dispoziţie o serie de drepturi şi de instrumente – ca de exemplu Interpelarea Mică – întrebări fără dezbateri -  şi Interpelarea Mare – întrebări cu dezbateri - sau Ora de Actualitate.

Bundestagul instituie însă şi organisme, din obligaţiile cărora face parte controlul guvernului. Acestea sunt pe de o parte comisiile permanente, a căror funcţiune primordială este de a participa la procesul legislativ. Dintre ele fac parte însă şi organisme speciale ca de exemplu comisiile de control, care se instituie aproape în exclusivitate pentru controlul guvernului.

Bugetul federal 

Potrivit articolului 110 din Legea Fundamentală Bundestagul german deţine dreptul bugetar. El stabileşte planul bugetar, în care toate cheltuielile Statului federal trebuie să fie publice. Proiectul planului bugetar şi al legii bugetare se elaborează de către Ministerul Federal de finanţe şi se dezbate şi se adoptă de guvernul federal. Apoi, pentru a putea intra în vigoare, el trebuie să treacă prin Bundestag şi prin Bundesrat. Dat fiind că Bundestagul deţine dreptul bugetar, proiectul nu poate fi promulgat ca lege decât cu majoritatea Parlamentului.

Marginalspalte